GoedBericht.nl logo
English Blog

goed lezen…

07-08-2007 - Geplaatst door Andre Piet

De volgende vraag kreeg ik voorgelegd:

In Mat.27:9 lezen we Judas voor dertig zilverlingen de Heer overgaf aan Zijn vijanden en dat dit reeds voorspeld was door Jeremia. Nu lees ik alleen nergens in de Schrift dat dit door Jeremia is voorspeld, de enige keer dat er iets dergelijks wordt gezegd is in Zach. 11, maar dat is dus geen Jeremia šŸ˜‰
Ben ik nou gek of zit het anders…..

Om je gerust te stellen… het zit denk ik anders.
In de loop der tijd is al een hele rij aan suggesties geopperd. Hier een greep:
* MatteĆ¼s zou zich vergist hebben.
* Jeremia zou hier staan voor de profeten in het algemeen.
* Jeremia zou de schrijver zijn van dit gedeelte in Zacharia.
* Deze passage uit Zacharia zou oorspronkelijk hebben gestaan in Jeremia.
* Deze fout van MatteĆ¼s is opzettelijk, opdat we geen waarde zouden hechten aan dit soort details…

Laten we de tekst (Mat.27:9) eens nauwkeurig lezen.

“Toen werd vervuld hetgeenĀ GESPROKENĀ is door de profeet Jeremia, toen hijĀ ZEIDE: En zij namen de dertig zilverlingen…”.

M.a.w. MatteĆ¼s beweert helemaal niet dat deze woordenĀ geschrevenĀ zijn door Jeremia. JeremiaĀ sprakĀ deze woorden. Nemen we dit verschil zoals het zich aandient, dan verdwijnt het probleem in Ć©Ć©n keer als sneeuw voor de zon! Sommige woorden van de profeten zijn nooit door hen gesproken maar alleen opgeschreven. Andere woorden van de profeten zijn door hen alleen gesproken en juist niet opgeschreven. Althans, niet door henzelf. In deze laatste categorie valt het citaat van Mat.27:9.

P.S.
Hoe MatteĆ¼s dan wist dat deze woorden van Jeremia waren, is een andere vraag.Ā Via mondelinge overlevering wellicht?

Delen: