GoedBericht.nl logo
English Blog

gisteren en heden dezelfde

09-09-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images21

Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in de aeonen.
-Hebr.13:8-

Te midden van veel verwarring (13:9) en de naderende ondergang van Jeruzalem (13:13) worden de Hebreeën gewezen op een constante, een waarheid die niet aan verandering onderhevig is. Het woordje voor “is” in Hebr.13:8, ontbreekt overigens in het Grieks, zoals meestal het geval bij vervoegingen van het werkwoord ‘zijn’. Het is onze taal die het woordje ‘is’ in dit geval vereist, maar met taalkundig evenveel recht zou men ‘is’ ook kunnen plaatsen tussen Jezus en Christus, zodat de lezing wordt:

Jezus is Christus, gisteren en vandaag dezelfde en tot in de aeonen.

Leest men de zin op deze wijze, dan wordt hier de onveranderlijke waarheid onderstreept dat Jezus Christus is. Was het grote thema van de prediking onder (met name) Israël niet, dat Jezus de beloofde Christus (=gezalfde) is? Degene die voorzegd is in de Tenach (het OT). Petrus leerde (Hand.10:37,38) dat Jezus werd gezalfd met heilige Geest, bij zijn doop in de Jordaan. Zoals koningen en priesters werden gezalfd met (olijf)olie, zo werd Jezus toen Hij opstond uit het water van de Jordaan, gezalfd vanuit de hemel met heilige Geest. Olijfolie is een uitbeelding van heilige Geest en onvergankelijk leven. Wat in de Jordaan plaatsvond, was op haar beurt ook weer een type van zijn opstanding later uit het graf. Toen ontving Hij definitief de Geest en stond Hij eens voor altijd op. Zo maakte God Hem “tot Heer en Christus” (Hand.2:36). Sindsdien is Hij Koning-Priester “naar de ordening van Melchizedek” (Hebr.7:16), het grote onderwerp van de Hebreeën-brief. Dat is gisteren en vandaag ongewijzigd en het blijft ook waar tot in de aeonen waarin Hij zal heersen (Openb.11:15; 1Kor.15:25).

Reageer op Facebook

Delen: