GoedBericht.nl logo
English Blog

engelen herbergen

05-09-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images8

Donderdag 4 september gaf ik in Rijnsburg een studie over Hebreeën 13 en daarbij kwam ook het volgende vers (13:2) ter sprake:

Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

De Hebreeën werden kennelijk geacht te weten waaraan de schrijver hier refereert. Bekend waren ook voor hen de geschiedenissen in het boek Genesis waarbij zowel Abraham (hfst. 18) als Lot (hfst.19) engelen ontvingen, zonder dat ze dit aanvankelijk wisten. Tijdens de bespreking kwam de vraag op of het ook nu nog zou kunnen voorkomen dat mensen zo met engelen in aanraking komen? De eerste overweging die ik daarbij doorgaf is de vraag of de weergave ‘engelen’ wel terecht is. In ons begrip denken we bij engelen onwillekeurig aan hemelwezens maar dat is niet noodzakelijk de betekenis van het Griekse woord voor ‘engel’ (aggelos). ‘Aggelos betekent ‘boodschapper’ en die functie kan zowel door hemelwezens als door een mens worden vervuld. Zo wordt Johannes de Doper ook een ‘aggelos’ genoemd (Mat.11:10). En Jezus zond twee ‘aggelos’ er op uit om in een Samaritaans dorp zaken gereed te maken (Luc.9:52). En de twee verspieders die bij de hoer Rachab overnachtten, heten in Jakobus 2:25 eveneens ‘aggelos’. Boodschappers dus. Dat laatste is bijzonder interessant, want hoewel ik het me tijdens de bijbelavond niet realiseerde, hebben we daarmee tevens nóg een Bijbels voorbeeld van “sommigen die zonder het te weten, engelen hebben geherbergd”. Nou ja, geen engelen maar toch wel degelijk ‘aggelos’, boodschappers. Rachab wist aanvankelijk evenmin dat ze met ‘aggelos’ van doen had, maar dat werd haar in ieder geval de volgende dag heel duidelijk (Jozua 2).

Of het vandaag ook nog zou kunnen voorkomen om engelen te herbergen, liet ik gisteren tijdens de bespreking in het midden. Maar inmiddels weet ik beter. Ook vandaag kunnen we, zelfs zonder het te weten, boodschappers (van God) ontvangen. Zodat het motief van de aansporing tot op vandaag van kracht is: vergeet de herbergzaamheid (=gastvrijheid) niet!

Reageer op Facebook

Delen: