GoedBericht.nl logo
English Blog

is er leven vóór de dood?

13-09-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images16

Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden.
-1Kor.15:22-

Bovenstaand  vers is een samenvatting van het Evangelie zoals Paulus dit predikte. Het is de core-boodschap van Romeinen 3, Romeinen 5 en 1Korinthe 15. Omdat de vergelijking simpel is en het eerste deel een vaststelling is zonder ook maar één uitzondering, maakt dit de tweede statement zo majestueus in heerlijkheid. Dat alle mensen sterven (lett. stervende zijn) is geen eigen keuze en staat volstrekt los van individuele invloed of van prestaties dan wel wanprestaties. Het menselijk lot is bezegeld in ons aller voorvader Adam. Dat maakt ons stervelingen. Welnu, zo is het eveneens gesteld met het vervolg. In Christus zullen allen worden levend gemaakt. Dezelfde “allen” uiteraard als eerder in de zin, want anders deugt de vergelijking niet. Ook niet “allen in Christus” maar “in Christus allen”. Onontkoombaar. Absoluut en universeel!

Er is nog iets dat dat opvalt in deze vergelijking. De mensheid in haar huidige positie ‘leeft’ niet volgens Paulus, maar ze is stervende. Sterven is de naam van het proces dat eindigt in de dood. Alle mensen zijn stervelingen. Wat wij ‘leven’ noemen verdient volgens Paulus deze naam niet. Leven is de naam van wat “in Christus” aan het licht kwam toen Hij als eersteling werd opgewekt uit de doden (2Tim.1:10). Eens voor altijd (Rom.6:9). In onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht (1Kor.15:42,43). Dat is LEVEN met allemaal hoofdletters! Leven voorbij de dood.

In de wereld discussieert men over de vraag of er leven na de dood is. Het is een bijna lachwekkende vraagstelling in het licht van wat Paulus te melden heeft. Het blijkt precies omgekeerd! Want er is LEVEN, niet vóór maar juist en uitsluitend voorbij de dood. God is “de levende God” omdat Hij “allen levend maakt” (1Tim.6:13) en zó de dood teniet doet.

Reageer op Facebook

Delen: