GoedBericht.nl logo
English Blog

gekmakende bijbelvertalingen

15-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13

Onlangs nam ik me voor een studie te geven over het merkwaardige verhaal van David die zich als een gek gedroeg bij de koning van Gat (1Sam.21). Toen ik me aan de hand van het interlineaire Bijbelprogramma ISA verdiepte in de tekst van 1Samuël 21:13, viel ik van de ene verbazing in de andere. Alle vertalingen die ik ken, wekken zonder uitzondering de indruk dat David zich met opzet krankzinnig gedroeg om zo weg te komen uit een levensgevaarlijke situatie. Een voorstelling die elke serieuze bijbellezer bevreemdt, vooral omdat we uit Psalm 34 en 56 een heel andere indruk krijgen. Daar lezen we dat David in deze hachelijke situatie Gods lof zong in volkomen vertrouwen op God.
Vanwaar dat enorme verschil?

Enfin, zoals u elders vind toegelicht, hebben de vertalers David ten onrechte gek gemaakt. Van “hij veranderde zijn smaak” heeft men gemaakt dat David zich als een waanzinnige gedroeg. Wat heeft dat met vertalen te maken?! En in plaats van dat David ging prijzen (1Sam.21:13 gebruikt het gewone Hebreeuwse woord halal, zoals in halleluja), heeft men ingevuld dat hij ging razen of gek werd. Maar wie is hier aan het razen? David of de vertalers? En eenmaal met deze voorstelling van zaken was de toon gezet. Het tekenen of trommelen (LXX) op de poortdeuren werd krabbelen en het (traan)vocht werd speeksel dat in Davids baard liep. Enfin, de vertalingen zijn eenstemmig: David verlaagde zich tot een krankzinnige…

Om te weten wat er met David gebeurde, gingen de vertalers naar de Filistijnen (sec.) en het oordeel van de koning van Gat werd leidraad voor de vertaling van 1Sam.21:13. Geheel in strijd met het uitgebreide en geïnspireerde commentaar van David zelf op deze gebeurtenis. David zelf getuigt immers dat ten dage dat hij bevreesd was, God vertrouwde en Hem prees en zo niet langer bevreesd was (Ps.56:4,5). Maar waar is dat ‘prijzen’ van Psalm 34 en 56 gebleven in de vertaling van 1Sam.21:13?? Terwijl daar nota bene hetzelfde woord gebruikt wordt!?!

Ik ben zelden een voorbeeld tegengekomen waarin zo duidelijk de vooringenomenheid van de vertalers tot uitdrukking komt als in 1Sam.21:13. Met als consequentie dat niet alleen deze passage maar ook twee psalmen volkomen onbegrijpelijk werden.

Mede namens David bent u gewaarschuwd: laat je niet gek maken door bijbelvertalingen!

Reageer op Facebook

Delen: