GoedBericht.nl logo
English Blog

de voleinding der aeonen

17-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

De frase “voleinding der aeonen” treffen we aan in Hebr.9:26, in een nogal ingewikkelde zin. Wanneer we dit vers letterlijk, woord-voor-woord weergeven, lezen we:

… thans echter, eenmaal op voleinding der aeonen tot afschaffing van de zonde door het offer van hem, is hij verschenen…

De meeste vertalingen laten de woorden “is hij verschenen” slaan op de “voleinding der aeonen (eeuwen)”. Dat levert een vreemde zin op, omdat het suggereert dat bij Christus’ verschijning in het verleden, de aeonen zouden zijn beëindigd. Dat kan uiteraard niet het geval zijn omdat wanneer Christus in de toekomst als koning zal gaan heersen, Hij dit zal doen “tot in de aeonen der aeonen” (Openb.11:15). Dat wil zeggen, dat na de huidige aeon in elk geval nog twee aeonen zullen volgen (zie ook: Efeze 2:7).

Een duidelijk beeld van dit vers ontstaat pas, wanneer we de “voleinding der aeonen”  betrekken op “afschaffing van de zonde”. Die connectie klopt perfect, omdat als er eenmaal geen zonde meer zal zijn en daarmee ook de dood (“de zonde heerst in de dood”; Rom.5:21) als laatste vijand buiten werking zal zijn gesteld, de aeonen inderdaad zijn voleindigd. Christus’ heerschappij zal zijn voltooid en Hij zal een volkomen Koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader (1Kor.15:22-28). “Door het offer van Hem” in het verleden (=zijn sterven én opstanding), werd dit eindresultaat gegarandeerd!

Geparafraseerd luidt Hebreeën 9:26 :

Maar Christus is thans eenmaal verschenen, om bij de voleinding der aeonen de zonde weg te doen door het offer van Hem.

Kortom: Christus verscheen niet bij maar met het oog op de voleinding der aeonen.

images21

eerste regel: grondtekst
tweede regel: concordante weergave
derde regel: NBG-51

Reageer op Facebook

Delen: