GoedBericht.nl logo
English Blog

is God gehandicapt?

18-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images13

De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
-Paulus in Handelingen 17 vers 24 en 25-

Wanneer Paulus in het hartje van Athene wordt uitgedaagd begint hij te spreken over de ene GOD, die zich  niet laat dienen door mensenhanden. U moet zich voorstellen: de stad wemelde van afgodsbeelden die ontworpen, gemaakt en neergezet waren door mensen. Beelden die van tijd tot tijd ook verzorgd of hersteld moesten worden. Het woord dat Paulus gebruikt voor “dienen” is in het Grieks ’therapeuo’ waarin wij ons woord ’therapie’ nog gemakkelijk herkennen. Paulus toont hoe absurd het idee is dat GOD van een mens iets nodig zou hebben. Het is precies omgekeerd: Hijzelf is Degene die “aan allen leven, adem en alles geeft”.

Beste lezer, denk niet dat het idee van een afhankelijke en daarmee gehandicapte god inmiddels tot het verleden zou behoren. Tot op vandaag domineert in de theologie het idee van ‘de vrije wil’, hetgeen impliceert dat god afhankelijk is van de keuzes van zijn eigen schepselen. Gaat u maar na: ooit maakte God (zo leert men) een volmaakte schepping, maar helaas werd ene Lucifer ongehoorzaam en gooide roet in het eten. Vervolgens plaatste God op aarde een mensenpaar, waarbij het wederom misging zodat zonde en dood hun intrede deden in de mensenwereld. Ook dat was niet de bedoeling en God probeert (!)  sindsdien te redden wat er te redden valt… Dat alles mag dan ‘orthodoxe theologie’ heten, het schildert een God die niet minder gehandicapt is dan de goden waar Paulus het over had op de Areopagus. Iemand namelijk, die voor het welslagen van zijn voornemen geheel afhankelijk is van de respons van mensen. Op het eindresultaat van zijn werk rust op voorhand al de onuitwisbare smet, dat talloze door hem geliefde creaturen definitief zullen ontbreken. Vertoevend in (wat men noemt) ‘de eeuwige dood’. Trouwens, dat eindresultaat staat ook nog te bezien, want wie garandeert dat het in de toekomst niet opnieuw mis zal gaan?

Haaks  op deze voorstelling staat de ene GOD die “aan allen leven en adem en alles geeft”. Zo verkondigde Paulus Hem.  Hij is de Pottenbakker en elk creatuur wordt gevormd door Hem, zodat een perfect eindresultaat gewaarborgd is. Nooit ging of gaat er iets bij Hem mis en alles verloopt volgens zijn plan. Vindt er iets plaats, dan is dat omdat Hij het een plaats geeft.

Want GOD heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten,
om Zich over allen te ontfermen.
(…)
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.
-Romeinen 11:32, 36-

Reageer op Facebook

Delen: