GoedBericht.nl logo
English Blog

en dat is nr. 4 in het Midden Oosten

15-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

De derde dinsdag in september geldt in Nederland als een historische dag vanwege de start van het parlementaire jaar. Maar kijken we even buiten onze landsgrenzen dan ontwaren we nog een heel andere reden waarom deze dag internationaal van historische betekenis is. Vandaag wordt in in het Witte Huis te Washington een diplomatiek akkoord gesloten tussen twee Arabische golfstaten en Israël. Dat is spectaculair omdat het om twee voorheen aartsvijanden van de Joodse staat gaat: de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Op de nieuwssite van de NOS staat te lezen:

Vorige maand werd bekend dat de VAE de handelsbetrekkingen en diplomatieke banden aanhaalt met Israël, als derde Arabische land na Egypte en Jordanië. De twee landen spraken van een historische overeenkomst. Onderdeel van het akkoord is dat Israël de voorgenomen annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschort. Ook worden ambassadeurs uitgewisseld.

Later besloot ook de kleine eilandstaat Bahrein de betrekkingen met Israël te normaliseren. De Amerikaanse marine heeft in Bahrein een belangrijk steunpunt.

Vanuit het Witte Huis werd op 11 september (ook al zo’n historische datum!) het volgende Twitter-bericht verstuurd:

Twee Arabische landen die binnen één maand een akkoord sluiten met Israël. Dat schiet op: nr.4! In het nieuwsbericht van de NOS werd daaraan nog toegevoegd:

Volgens persbureau Reuters heeft Trump gezegd dat vijf of zes Arabische landen soortgelijke akkoorden met Israël willen sluiten.

Voegen zich nog zes andere Arabische staten bij de huidige alliantie dan telt deze inmiddels dus tien staten. Alsjeblieft… voor wie vertrouwd is met het profetisch woord van de Schrift moeten bij het gegeven van tien staten in het Midden Oosten toch allerlei belletjes gaan rinkelen. Het is precies wat we in de aanloop naar 2030 konden verwachten.

Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier verklaarde het volgende:

Burgers van Israël, ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat we vanavond weer een vredesakkoord zullen bereiken met een ander Arabisch land, Bahrein. Dit volgt na het historische vredesakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten. Het kostte ons 26 jaar om van het tweede vredesakkoord met een Arabische staat naar het derde vredesakkoord te komen, en het kostte ons niet 26 jaar maar slechts 29 dagen om het vredesakkoord te bereiken tussen de derde Arabische staat en de vierde Arabische staat.

Dit is een nieuw tijdperk van vrede. Vrede in ruil voor vrede. Economie in ruil voor economie. We hebben jarenlang in vrede geïnvesteerd en nu zal vrede in ons investeren. Het zal leiden tot zeer grote investeringen in de Israëlische economie, wat erg belangrijk is.

Al deze afspraken zijn gemaakt door jarenlang hard achter de schermen te werken, maar ze zijn nu gerealiseerd dankzij de belangrijke hulp van onze vriend, de Amerikaanse president Trump. Ik wil hem en zijn team bedanken voor deze belangrijke hulp. Een nieuw tijdperk – vrede in ruil voor vrede.

Het sluiten van dit akkoord in Washington geldt als een groot diplomatiek succes voor Trump en is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november a.s. bepaald niet zonder betekenis. De president is enerzijds een trouw bondgenoot van de Joodse staat (denk ook aan de rol die is toebedeeld aan zijn Joodse schoonzoon Jared Kushner) maar geniet tegelijkertijd ook aanzien binnen de Arabische wereld. Een merkwaardige combinatie van twee elementen die zich van nature niet verdragen. Het doet direct denken aan het laatste wereldrijk met de voeten van tien tenen (!), samengesteld uit ijzer en leem die eveneens onmogelijk een samenhangend geheel kunnen vormen (Dan.2:42).

Enfin, we gaan (ook de komende maanden nog!) buitengewoon spannende dingen beleven waarbij we in het bijzonder hebben te letten op het Midden Oosten. Deze website houdt vinger aan de (profetische) pols maar houdt je ook graag op de hoogte. Met andere woorden: wordt vervolgd…

Delen: