GoedBericht.nl logo
English Blog

een mail van een agnost

09-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

Deze week ontving ik een mail met de volgende inhoud.

Goedendag,

Ik ben een agnost op zoek naar de waarheid.
Uw site geeft mij hele nieuwe inzichten en doet heel misschien zelfs de bijbeltekst “zoekt en Gij zult vinden” in werking treden.

Jarenlang was ik atheïst en had ik totaal niet de behoefte om mij in religie te verdiepen. Ik heb wel op een katholieke school gezeten, maar heb er nooit wat mee gedaan. Hetgeen ik leerde bij godsdienstles was voor mij al vanaf mijn jeugd pure quatsch.

Na wat diepzinnige gesprekken met christenen ben ik wat dieper op de materie ingegaan en besefte ik dat dit eigenlijk buitengewoon boeiend was.

De christen stelt:
God is: de Schepper der hemel en aarde. Hij is

– Almachtig
– Algoed
– Oneindig liefdevol
– Oneindig rechtvaardig
– Oneindig barmhartig

Kortom, Hij is perfect en bezit alle goede eigenschappen tot in perfectie.
Dat klonk aanvankelijk goed.

Ik heb op een katholieke school gezeten en weet dus wel een beetje wat van deze stroming.

Vervolgens ging ik me met de Bijbel bezighouden. In Genesis stonden al zo veel rare en onwaarschijnlijke dingen dat ik besloot: Dit kan niet de waarheid zijn. Dat neemt niet weg dat de verhálen in de Bijbel wel de moeite waard zijn. Maar dit kan nooit echt gebeurd zijn.

Tóch ging ik verder kijken, en heb veel artikelen op internet gelezen, zowel vanuit christelijk als vanuit atheïstisch oogpunt.

Gevolg was: hoe meer ik over God te weten kwam, hoe beter ik Hem leerde kennen, hoe onaangenamer ik Hem begon te vinden. Hij was voor mij een wreed heerser, die mensen in het oude testament steeds weer straft omdat ze zondaars zijn. Het erge is, dat deze mensen er zelf niets aan kunnen doen dat ze zondig zijn. Dit is buiten hun schuld om gebeurd.

Maar, zo leerde ik, de meest gruwelijke, meest wanstaltige misdaad tegen de mens moest nog komen: de Hel. Veel mensen zouden deze dans ontspringen, maar de meeste mensen die ooit geleefd hebben zullen tot in de oneindigheid gepijnigd en gemarteld worden indien ze niet (kunnen) geloven dat de evangeliën over Jezus Christus daadwerkelijk waar zijn gebeurd.

Het ontbreken van dit geloof is per definitie reden voor dit lot, voor álle ongelovigen. Dit betekent dat zowel Hitler als Gandhi hetzelfde lot ondergaan: oneindige marteling en pijniging.

En de christen beweert: God is liefde. Het vervelende is dat deze God theoretisch wél kan bestaan. Alleen vergist men zich dan in alle eigenschappen van God. Als Hij alleen almachtig is en het lot van de meeste mensen is de hel, dan zijn de andere eigenschappen niet van toepassing. Dit is niet onmogelijk. Een almachtige, kwaadaardige God.

Als Hij, zoals ik hem leerde kennen zou bestaan, zou mijn enige reden tot geloof angst zijn. Angst om voor altijd te moeten lijden. Alleen zou ik dan door de mand vallen omdat Hij in mijn hart kan kijken. Dan zou Hij zien dat ik Hem vreesde, maar niet van Hem hield. Hoe kan ik immers houden van iemand die de meeste van mijn vrienden en familie naar een vreselijk oord zou sturen als de hel? Dat is onmogelijk voor een mens met liefdevolle gevoelens.

Ik hoopte van ganse harte dat dit vreselijke opperwezen niet zou bestaan. Als fantasiefiguur was Hij uitermate boeiend studiemateriaal, als realiteit een verschrikking. Echter heb ik geen zekerheid of het nou fantasie is, of de afschuwelijke waarheid.

Nu kom ik op uw site. Als wat hier staat het échte “goede bericht” is, dan is mijn gevoel naar God heel anders. Dan voel ik oprecht medelijden en compassie met Hem. Want als dít waar is, dan doen de allermeeste volgelingen van Hem die ooit geleefd hebben Hem ernstig te kort. Zij ontkennen feitelijk zijn liefde (voor alle mensen, inclusief ongelovigen), zijn rechtvaardigheid, zijn goedertierenheid en, indien hij wil dat álle mensen behouden blijven, zijn almacht.

Dat moet voor God vréselijk zijn. Want ik had een enorme waslijst aan argumenten om deze christelijke God nooit te aanbidden, omdat ik onmogelijk van Hem zou kunnen houden. De God die ik hier beschreven zie staan is bezit deze eigenschappen allemaal wel en zélfs het leed in de huidige wereld is te verklaren. De leerstelling m.b.t. de hel is één van de grootste redenen van mensen om zich óf niet te bekeren, óf om geen christen meer te willen zijn. En veel christenen zijn ook nog valse christenen omdat ze alleen bekeerd zijn uit angst voor de hel. Niet uit liefde.

Na het lezen op deze site komt er op veel van mijn vragen een logisch te verklaren antwoord, dat niet in strijd is met de gestelde eigenschappen van God.

Tóch blijven er nog wel vragen over die mij in de weg staan om tot geloof te kunnen komen.

Kan ik deze af en toe via dit emailadres stellen?

Met de mogelijkheid dat dít de waarheid is zie ik God namelijk als een mogelijk véél symphatieker wezen dan de meeste christenen mij willen doen geloven!

Met vriendelijke groet,
….

Ik heb het volgende teruggeschreven:

Dag meneer …

Wat een ontzettend boeiende uiteenzetting die ik van u mocht ontvangen! Maar ik proef meer dan een uiteenzetting. Het is het relaas van een zoektocht. Het maakt ook treffend inzichtelijk wat de psychologie achter het atheïsme is.

Elk met logica begiftigd mens kan vaststellen dat alles in de schepping een intelligent ontwerp verraadt. Of we nu een microscopisch kleine lichaamscel bestuderen of een kiwi doorsnijden, de werking van de hersenen, de hartslag, de spijsvertering of de voortplanting beschouwen of het navigatiesysteem van trekvogels. Noem het maar op – alles getuigt van een wonderbaar design. Oftewel van een Schepper. Dat is intuïtieve kennis, aangeboren. Atheïsme daarentegen is aangeleerd. Het laat de mens echter in duisternis achter. Zonder zin en zonder doel.

Echter ook het godsbeeld dat de christelijke religie presenteert gaf u geen antwoord op de grote vragen die u zich zich stelde. Vooral het concept van de hel was stuitend en in strijd met alle eigenschappen die men God toedicht. Zoals uzelf schrijft:

Ik hoopte van ganse harte dat dit vreselijke opperwezen niet zou bestaan.

Ligt hier ook niet één van de diepste motieven van het atheïsme? Een afkeer van de wanstaltige godsbeelden die religies ons voorhouden?

Hoe anders wordt alles wanneer God werkelijk GOD is?! Zoals er staat geschreven “alles is uit Hem, door Hem en tot Hem”. Een GOD die alles beschikt, bij wie niets mis gaat en alles tot een goed einde brengt. Die ons kennis laat maken met het kwaad (lijden en dood) juist om het goede te leren kennen. Inderdaad, dat is de GOD die ik heb leren kennen en waarvan ik getuig op GoedBericht.nl. God als GOD kennen is de basis van vertrouwen, hoop, liefde, vreugde en vrede. En ook van gezond denken. In uw eigen woorden:

Nu kom ik op uw site. Als wat hier staat het échte “goede bericht” is, dan is mijn gevoel naar God heel anders. (…) De God die ik hier beschreven zie staan, bezit deze eigenschappen allemaal wel en zélfs het leed in de huidige wereld is te verklaren. De leerstelling m.b.t. de hel is één van de grootste redenen van mensen om zich óf niet te bekeren, óf om geen christen meer te willen zijn. En veel christenen zijn ook nog valse christenen omdat ze alleen bekeerd zijn uit angst voor de hel. Niet uit liefde.

Na het lezen op deze site komt er op veel van mijn vragen een logisch te verklaren antwoord, dat niet in strijd is met de gestelde eigenschappen van God.

Ik ben blij dat GoedBericht.nl een richtingwijzer voor u mag zijn en antwoord geeft op uw eerlijke vragen. Het enige wat ik op mijn site beoog te doen is te wijzen op wat “er staat geschreven”.

U zegt nog meer vragen te hebben die u “in de weg staan om tot geloof te kunnen komen”. Stel ze gerust zou ik zeggen. U weet me te vinden. Ik hoop van harte u met mijn antwoorden van dienst te kunnen zijn. Zoals ik het versta is het GOD zelf die door Zijn Woord overtuigt en dus geloof geeft. Op Zijn tijd. Dan komt u niet tot geloof, nee dan komt geloof tot u!

Met vriendelijke groet,
-André Piet-


Reageer op Facebook

Delen: