GoedBericht.nl logo
English Blog

een reis naar de hel?

06-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images9

Op CIP.nl (Christelijk Informatie Platform) las ik een artikel dat aandacht vraagt voor een ‘opwekking’ in Indonesië en de rol daarin van de megakerk van Philip Mantofa (15.000 bezoekers). Deze voorganger werd naar eigen zeggen, door God naar de hel gebracht. Het was geen droom of visioen, verklaart hijzelf. Op een indringende wijze vertelt hij over zijn ervaring.

“Toen hoorde ik een stem achter mij. (…) Het was de stem van mijn meester Jezus Christus. Hij zei: ‘Je bent hier vanwege Mijn wil en Ik laat je iets zien dat je aan andere mensen moet vertellen.’ Ik liep vooruit over een heel lang, stoffig pad. Er waaide geen wind. Het was zo verschrikkelijk heftig! Er hing een grote stank die me had kunnen doden. Maar ik wist dat ik in goede handen was, dus ik liep door.”

“Het werd heftiger en ik vroeg. ‘Haal me hier weg, alstublieft.’ Je voelt alles, mijn huid was zo pijnlijk. Op een gegeven moment bereikten we een enorme poort! Een grotere poort dan dat we op aarde kennen. Het was zó wijd! Er stonden bovennatuurlijke letters op; God raakte m’n ogen aan om het te kunnen interpreteren. Er stond iets als: ‘de vallei van de dood.’ De stem achter mij zei: ‘Open de deur.’ Ik zei: ‘Nee, ik ben te bang om deze deur te openen.’ Het was zó fysiek. Opeens ging de deur automatisch open.”

“Toen ik het opende brak mijn hart”, vertelt Philip emotioneel. “Ik hoorde stemmen van zo veel mensen die schreeuwden om hulp en ze vervloekten alles. Zo veel mensen! De duisternis was daar aanwezig, niet als een afwezigheid van licht. Maar als een kracht! Ik wist exact waar ik was. Op de plek waar de doden bewaard worden tot de dag van het oordeel, dat beschreven is in het boek van Openbaring.”

“Jezus gaf me de kracht om heel ver te kunnen kijken. Ik zag rook opstijgen en er was een groot meer van vuur, wat ook beschreven staat in het boek Openbaring. De ruimte was eindeloos, onvoorstelbaar hoeveel mensen er waren. En deze mensen zijn helemaal niet dood, ze zijn meer in leven dan we zouden denken. Ze worden dag en nacht gemarteld.”

Wat hiervan te denken? Philip gebruikt Bijbelse termen, dat is waar. Maar wanneer we zijn verhaal nader bezien en tegen het licht van de Schrift houden, valt het als bedrog door de mand.

1. Philip Mantofa spreekt voortdurend over ‘de hel’. Dat is een kern-begrip in veel religies, inclusief de christelijke, maar het is onbekend in de Schrift.  De Schrift spreekt over Gehenna en dat is een plaatsnaam, aanwijsbaar op de kaart. Het is het dal van Hinnom bij Jeruzalem, waar tijdens de komende aeon de onbegraven lijken zullen liggen van opstandelingen tegen JAHWEH (zie laatste vers Jesaja).

2. Philip zegt de plek te hebben gezien waar de doden bewaard worden tot de dag van het oordeel en noemt het “een groot meer van vuur”. Deze beschrijving klopt niet, want “het meer van vuur” is nu juist de bestemming van de goddelozen na de dag van het oordeel (zie laatste verzen Openbaring 20). Tot dat tijdstip zijn zij dood en zich (dus) van niets bewust (Pred.9:5,10).

3. Johannes zegt in Openbaring (20:14; 21:8) van de mensen in “het meer van vuur” tot twee keer toe: “dat is de tweede dood“.  Nee, zegt Philip, “… deze mensen zijn helemaal niet dood, ze zijn meer in leven dan we zouden denken. Ze worden dag en nacht gemarteld.”

Philip Mantofa gebruikt zijn verhaal om mensen tot bekering te brengen en hij lijkt succes te hebben.

Philip kreeg de opdracht van God om een revival meeting te organiseren waarop hij over zijn ervaring moest vertellen. “Ik zei: ik wil het niet (…) Toch besloot ik te gehoorzamen. Ik preekte er over en aan het einde rénden mensen met duizenden naar voren om Jezus aan te nemen. Ik vroeg niet eens: ‘Wie wil Jezus aannemen, iedereen z’n ogen dicht, steek je hand omhoog.’ Nee, ze kwamen uit zichzelf omdat de noodzaak zo groot was.”

Duizenden mensen worden christenen… maar het is vals. Het is door een vals verhaal en uit een vals motief. Om niet in de hel te komen nemen mensen uit angst Jezus aan. Maar welke Jezus? De Christus van de Schrift? Nee, en het is evenmin Evangelie, d.w.z. een goed bericht. Want het Evangelie is het goede bericht van Jezus Christus “de Redder der wereld” (Joh.4:42; 1Joh.4:14). Ja, u leest het goed: “de Redder der wereld“! Van jou en mij en al die miljarden stervelingen op deze aarde. Geloof het of niet, maar Hij heeft de dood overwonnen en zal deze uiteindelijk ook teniet doen. Door gerichten heen zal GOD dat doel bereiken en elk schepsel tot hartelijke erkenning van Hem brengen (Filp.2:9-11)!

Reageer op Facebook

Delen: