GoedBericht.nl logo
English Blog

dubbele bodems in Johannes

22-05-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Van een goede email-vriend ontving ik onderstaande vraag, die daarin een kwestie aansnijdt die wellicht ook voor anderen interessant is.

he André

klein vraagje: in een preek dit weekend werd een tekst uit Johannes aangehaald over dat Jezus bad dat zijn discipelen zouden zijn waar hij is. Johannes noemt dit vaker (14:3, 17:24) en ik vroeg me af waar dat dan is? Op dit moment is Jezus in de hemel. Bedoelde Jezus dat de discipelen ook in de hemel zouden komen – lijkt me niet, gezien de aardse beloften, maar goed, ik moet ook geen onderscheid in de bijbel forceren als die er niet is. Bedoelde Hij dat ze bij hem zullen zijn als straks het huis klaar is (wat voor huis is dit trouwens?) en is dat dan hier op aarde? Of is het dat Jezus alleen vraagt dat ze bij hem zijn om zijn heerlijkheid te aanschouwen (17:24), wat ook is gebeurd toen ze nog met Hem waren na zijn opstanding in het nieuwe, verheerlijkte, lichaam?

…zo zie je maar dat ook een christelijke gemeenplaats nog vragen kan oproepen – de tekst is overbekend, maar zoals zo vaak de betekenis volgens mij niet.

(…)
Gr.G.

Ik heb het volgende geantwoord.

Ha G.,

(…)

Het Johannes-evangelie verschilt van hemelsbreed van de drie andere evangelieen. Daarmee vertel ik natuurlijk niets nieuws, het is niet anders dan het intrappen van een open deur. Johannes heeft zijn evangelie als laatst geschreven en ik verdenk  hem er met reden van, dat hij, evenals Petrus aan het einde van leven (>2Petr.3:15), veel van de apostel Paulus heeft geleerd. Veel van wat Johannes presenteert heeft een dubbele bodem en blijkt zowel van toepassing te zijn op Israël en de toekomst alsook op de ekklesia in onze dagen.
Dat geldt ook voor de gesprekken van Jezus in de opperzaal (Joh.13-17). Die blijken bij nader inzien met opzet poly-interpretabel te zijn, doordat ze een dubbele toepassing hebben. De ekklesia van onze dagen was in die dagen weliswaar nog een verborgenheid, maar dat betekent dat het achteraf (“met de kennis van nu”) niet moeilijk is haar daarin te ontdekken.
Zie ook deze links waarin dit wordt uitgewerkt:
twee dagen in Samaria
de vijf broden en de twee vissen
Op de Goedbericht-site ontbreekt (helaas) de toespraak die ik een paar jaar geleden in den Haag heb gehouden over de voetwassing in de opperzaal. Daarin legde ik uit dat wat Jezus daar doet een type is van Christus’ werk in onze dagen waarin de ekklesia door Hem gewassen wordt door het waterbad van het Woord (>Efeze 5). Alleen de locatie al: in de opperzaal > Christus boven gezeten met de zijnen…

De primaire betekenis van Joh.14:1-3 slaat m.i. op Israël dat, wanneer de Messias terug zal keren, rondom Hem verzameld zal worden in Jeruzalem. Daar staat immers “het huis van Mijn Vader” (Joh.2:16!). Dat het óók van toepassing gebracht kan worden op “het Lichaam van Christus”  –  tot je dienst, maar dat was in die dagen nog verborgen. De vaagheid waarmee Johannes deze dingen neerzet is nadrukkelijk geen gebrek in mededeling maar opzet. Johannes toont dat wat Paulus openbaarde reeds verborgen lag in Jezus’ woorden tijdens diens rondwandeling op aarde.

Zomaar wat overwegingen – voor wat ze waard zijn.

Het ga je bijzonder. Jou en de jouwen. Geniet van de Pinksterzon.
(…)

Delen: