GoedBericht.nl logo
English Blog

christelijke partij stemmen?

09-06-2010 - Geplaatst door Andre Piet

In het Nederlands Dagblad van vrijdag j.l. stond een ingezonden artikel van ene mevr. Polman met als titel ‘wetten uit ergenis over christenen’. Ik citeer:

In ons land is een groeiend aantal politici (inclusief een groot gedeelte van hun achterban) dat zich ergert aan christenen die zich openlijk willen laten leiden door de Bijbel. Geloven doe je maar thuis, maar niet publiekelijk! Deze ergernis zet zich onder andere om in nieuwe wetgeving. Het lijkt en klinkt allemaal zo politiek correct, maar achter die nieuwe wetgeving zit een wereld waarvan christenen zich zeer bewust moeten zijn of moeten gaan worden. Op 9 juni is er nog de kans om op een christelijke partij te gaan stemmen. In de toekomst zijn partijen die opkomen voor schoolbesturen die praktiserende homo’s weigeren, misschien wel verboden.

De auteur roept christenen op om 9 juni vooral een christelijke partij te stemmen, ten einde een dam op te werpen tegen het antichristelijke sentiment in ons land. Maar het ontgaat mevr. Polman kennelijk dat juist de christelijke partijen in hoge mate verantwoordelijk zijn voor dit negatieve sentiment!  Velen zien uit naar ‘paars’ omdat men schoon genoeg heeft van de betuttelende en hypocriete rol die christenen al sinds jaar en dag, in hun ogen spelen.

Dit antichristelijke sentiment doet sterk denken aan de ergernissen die de inwoners van Sodom destijds koesterden over de bij hen wonende Lot. Lot wóónde daar niet alleen, hij zat “in de poort van Sodom” (Gen.19:1), d.w.z. hij vervulde er een politieke functie. Op die plaatst kwelde hij dagelijks (zo lezen we elders) zijn rechtvaardige ziel (2Petr.2:8). Tevergeefs, want Sodom werd er niet beter van. Sterker: het effect was averechts! Want juist door Lot’s bemoeienissen ging het van kwaad tot erger. In Genesis 19:9 lezen we:

En zij (= de mannen van Sodom) zeiden: Deze ene (=Lot) is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad doen

Men ergerde zich aan Lot omdat hij als vreemdeling meende Sodom “geheel en al de wet te stellen”. Het is dezelfde ergenis die de doorsnee Nederlander ervaart bij partijen als b.v. CU en SGP. Libertijns als Nederlanders zijn, vindt men het prima wanneer christenen er (in hun ogen) excentrieke ideeën op nahouden. B.v. over homosex. Dit laatste is overigens bepaald geen moderne kwestie, want gesodomieter’ (exusez-moi) speelde vierduizend jaar geleden reeds prominent in Lot’s geschiedenis. De ergenis ontstaat waar een minderheid de wet over anderen wil stellen. Ziedaar de achilleshiel van de christelijke politiek. I.p.v. goodwill te kweken is men vooral een bron van irritatie. Met als gevolg dat de wetgeving veel antichristelijker is (of dreigt te worden), dan wanneer christenen zich afzijdig zouden houden van de politieke arena… om “een stil en gerust leven” (1Tim.2:2) te leiden.

Delen: