GoedBericht.nl logo
English Blog

christelijke krokodillentranen

11-06-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Van verschillende kanten is gereageerd op m’n vorige weblog over het stemmen op een christelijke partij. Ik had trouwens niet kunnen vermoeden dat de impact daarvan zo groot zou zijn. Op dezelfde dag nog kregen de christelijke partijen een historische klap te verwerken… Hadden christelijke partijen een aantal decennia terug nog een absolute meerderheid in het parlement, nu werd de grootste onder hen bijna gehalveerd t.o.v. de vorige verkiezingen.

In het kort kwam de genoemde weblog er op neer, dat christelijke partijen ergenis oproepen doordat ze anderen de wet willen stellen. Deze ergenis vertaald zich in wetgeving die haaks staat op de items waar christelijke politiek van ouds pal voor stond. Denk aan b.v. zondagsrust, abortus, euthanasie en het homohuwelijk. N.a.v. van de genoemde weblog van eergisteren schreef iemand me:

Zou de christen dan goodwill moeten kweken en de waarheid moeten verzwijgen?(…) Ook de profeten in het O.T. moesten het ontgelden en werden verworpen. Men luisterde liever naar de valse en aardige profeten.

Voor de goede orde: het is mij er uiteraard niet om te doen om goodwill te kweken door de waarheid te verzwijgen. Want de waarheid moet gehoord worden, ongeacht de konsekwenties. Dat was mijn punt echter ook niet. Niet het getuigen van de waarheid zouden we achterwege laten maar het willen stellen van wetten aan anderen. Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat homosex tegennatuurlijk en het homohuwelijk een gedrocht van een idee is. Maar ik heb er niet de minste behoefte aan om dit aan anderen te verbieden en zie dit ook niet als als mijn roeping. Om de simpele reden dat ik al blij mag zijn wanneer ik gedoogd word en vanwege m’n getuigenis niet op b.v. de brandstapel terecht kom.

Als gelovigen worden we geacht outsiders en vreemdelingen in de wereld te zijn. Dat besef zijn christenen in Nederland kwijt geraakt. Men meende dat het normaal was, in de wereld de lakens uit te delen. Maar normaal is dat gelovigen verdrukt worden (2Tim.3:12) of in in het beste geval met rust gelaten worden (1Tim.2:2). Het is de omgekeerde wereld wanneer gelovigen gaan heersen of dit zelfs maar willen. Daar ligt de misvatting van christelijke politiek.

We geraken anno 2010 langzaamerhand weer in de omstandigheid dat we als gelovigen een min of meer getolereerde minderheid zijn. Maar vergis u niet: dat is een luxe. I.p.v. te fulmineren tegen de vergaande tolerantie in ons liberale landje, zouden we beter de hemel op onze blote knietjes kunnen danken dat we in vrijheid kunnen denken en spreken, gaan en staan waar we maar willen. De krokodillentranen die nu in christelijk nederland gehuild worden, omdat christelijke politici niet langer meer de scepter zwaaien, zijn volkomen misplaatst. Zijn we de woorden vergeten die Jezus vlak voor zijn kruisiging sprak?

Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen…
Joh.15:20

Delen: