GoedBericht.nl logo
English Blog

de wereld is NIET in zes dagen geschapen

15-06-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Eén dezer dagen stond in de krant te lezen, dat EO-directeur Andries Knevel afstand heeft genomen van het klassieke creationisme. Hij zegt niet langer te kunnen geloven “dat de aarde in zes dagen is geschapen”. Volgens de directeur van de Evangelische Omroep is het wetenschappelijk gezien niet langer verantwoord om uit te gaan van de historische betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal in Genesis 1. Want, zo stond in het persbericht, “het heelal is volgens hem ongeveer 14 miljard jaar oud, de aarde zelf ongeveer 4 miljard.

Andries Knevel huilt nu mee met de wolven in het bos die roepen dat Genesis 1 historisch niet betrouwbaar is. En dat uit de mond van een EO-directeur! Maar hoe betrouwbaar is iemand die zelf niet in staat blijkt de Schrift goed te citeren? De Bijbel zegt namelijk nergens “dat de aarde in zes dagen is geschapen“, zoals Knevel schijnt te denken. Genesis 1:1 zegt: “in den beginne schiep God de hemelen en de aarde”. Waarna in het daarop volgende vers melding gemaakt wordt van een compleet verwoeste wereld (“en de aarde was/werd woest en ledig…”). De rest van Genesis 1 laat zien hoe God deze verwoeste wereld in zes dagen restaureert.

Knevel zit in een kerk waar steevast iedere zondag Exodus 20 wordt voorgelezen. Kennelijk is het hem daarbij nog nooit opgevallen dat daar staat vermeld: “… in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is…”. Let op: er staat dus niet geschapen maar in zes dagen gemaakt. Ongeveer zoals een fietsenmaker een fiets maakt. Maken namelijk in de zin van ‘herstellen’. Ooit schiep God hemelen en aarde. Misschien wel 14 miljard jaar geleden – al komt dat getal vermoedelijk, uit de hoge hoed van evolutie-gelovigen. Hoe die hemelen en aarde er uit hebben gezien – wie zal het zeggen? En óf, en zo ja, door wát voor leven zij bevolkt zijn geweest – de Schrift laat het ons niet weten. Evenmin als hoe lang die wereld bestaan heeft. Wat we wél weten is dat “de toenmalige wereld” verwoest werd. Slechts dát verklaart ook waarom hemelen en aarde later, op resp. de tweede en derde dag, gemáákt moesten worden.

Hoe dit alles ook zij, aan de huidige wereld is een eerdere wereld vooraf gegaan. Dat leert de Schrift. Wanneer de wetenschap stuit op miljoenen of miljarden jaren prehistorie (we kijken niet op een nul meer of minder), dan bevestigt dit slechts de betrouwbaarheid van Genesis 1.

Delen: