GoedBericht.nl logo
English Blog

de dagen van Genesis één

19-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Gisteren een presentatie in Katwijk gegeven over de dagen in Genesis één. Twee zaken stonden daarbij centraal.

1. De zes dagen waarin God de hemel en de aarde maakte, waren dagen van herstel. De wereld die God “in den beginne” schiep is om een niet nader genoemde reden compleet vergaan door water. “Tohoe wa bohoe” (woest en ledig) heet dat heel onheilspellend in het Hebreeuws. Vervolgens heeft God deze wereld in zes dagen gemaakt (lees: gerestaureerd).

2. Genesis één vertelt niet slechts de wordingsgeschiedenis van de wereld en haar bewoners, maar ze is niet in de laatste plaats ook de inhoudsopgave van heel de Bijbel! De zes dagen zijn een uitbeelding van het werk dat God doet m.b.t. de mensheid, vanaf het allereerste begin totdat uiteindelijk in deze wereld de zevende dag, de wereldsabbat zal aanbreken. Alle dagen verwijzen chronologisch naar het Plan dat God gefaseerd ten uitvoer brengt. Bij bestudering van het eerste Bijbelhoofdstuk ontvouwt zich een schitterend panorama voor onze ogen. De onstaansgeschiedenis van onze wereld blijkt tevens een blauwdruk te zijn van de heilshistorie. Alleen Gód kan zoiets bedenken.
T.z.t. zal ik over deze materie een artikel op mijn site plaatsen.


aanvullende aantekening (28-09-2020):
graag wil ik wijzen op latere bijdragen waarin ik rekenschap geef van voortschrijdend inzicht op de zes dagen in Genesis 1. Zoals o.a.

 

Delen: