GoedBericht.nl logo
English Blog

brood breken

01-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

ritueel?
Paulus schrijft in 1Korinthe 10:16 over “het brood dat wij breken”. Menigeen zal wellicht daarbij denken aan een ritueel. Maar een blik in de concordantie maakt al snel duidelijk dat ‘het brood breken’ een staande uitdrukking is voor een maaltijd. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van de spijziging van de vijfduizend (Mat.14:19). Of toen de Emmaüsgangers ’s avond thuis met de vreemdeling aan tafel zaten (Luc.24:30). Of als Paulus met een paar honderd man scheepvolk nog een laatste maaltijd gebruikt (Hand.27:35). Ook in zulke niet-godsdienstige settingen lezen we over “het breken van het brood”. Broden werden van oudsher niet met een mes gesneden maar gebroken.

welk lichaam?
Paulus schrijft in 1Korinthe 10 en 11 dat als de ekklesia bij elkaar komt om maaltijd te houden (11:33), dit herinnert aan hun Heer die ooit in de nacht dat Hij werd gevangen genomen, sprak: “dit is mijn lichaam” (11:23,24). Waar Hij met “mijn lichaam” op doelde, heeft Hij later aan Paulus bekend gemaakt (11:23). Niet “door overlevering” zoals sommige vertalingen aan de tekst toevoegen. Nee, Paulus heeft persoonlijk van de Heer ontvangen dat de woorden “dit is mijn lichaam” verwijzen naar de ekklesia, die “het lichaam van Christus” is! Het brood verwijst niet, zoals gewoonlijk gedacht wordt, naar Jezus’ lichaam dat aan het hout verbroken zou zijn. Dat klopt ook niet, want Jezus’ lichaam werd toen uitdrukkelijk niet gebroken maar doorboord (Joh.19:34-37).
Het brood tijdens de maaltijd wordt gebroken om uit te delen maar qua betekenis blijft het volgens Paulus, “één brood”.

Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.
1Korinthe 10:16,17

Als gelovigen tezamen maaltijd houden en brood eten, vieren ze de eenheid van “het lichaam van Christus”!

Reageer op Facebook

Delen: