GoedBericht.nl logo
English Blog

doop mij met vuur?

03-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Eerder deze week ging ik in op het gegeven dat zoals Johannes ooit doopte in water, Christus zou dopen in Geest. Alle vier de evangelisten spreken daarover. Maar zowel Matteüs als Lucas voegen daar nog iets aan toe.

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen in heilige Geest en vuur.
Mat.3:11 (zie ook Luc.3:16)

Beschouwen we deze teksten op zichzelf, dan zou men bij het dopen in vuur wellicht kunnen denken aan de Pinksterdag toen de Geest over de discipelen kwam en aan hen zich tongen als van vuur vertoonden (Hand.2:3). Hoe voor de hand liggend deze associatie ook moge zijn, het is niet de uitleg die Johannes zelf gaf. Luister naar zijn directe toelichting:

De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
Matt.3:12 (zie ook Lucas 3:17).

Zie daar de betekenis van  wat Johannes met het vuur bedoelde! Hij doelt op het kaf dat verbrand zou worden wanneer de Messias zijn dorsvloer zou zuiveren en het graan in de schuur bijeen zou brengen. Waarbij de dorsvloer in de profetieën staat voor Jeruzalem dat immers gebouwd is rondom een dorsvloer (2Kron.3:1). Op die plaats zullen de volkeren worden verzameld “als schoven op de dorsvloer” (Micha 4:12,13). Het koren blijft over terwijl de goddelozen als kaf zullen worden verbrand.

Met dat in gedachten, wordt het meezingen met songteksten als “doop mij met vuur” toch wat moeilijk…

Reageer op Facebook

 

Delen: