GoedBericht.nl logo
English Blog

bij elkaar gesprokkeld…

19-11-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Het komt soms voor dat op de ‘kerknieuws’-pagina ook interessante berichten staan. Vandaag sprokkelde ik in het Nederlands Dagblad er een aantal voor u bij elkaar.

Predikant uit ambt na moeite met leer

ENKHUIZEN – De vrijgemaakt-gereformeerde evangelisatiepredikant ds. Ton de Ruiter uit Enkhuizen is op eigen verzoek ontheven uit het ambt van predikant. Hij heeft moeite met de gereformeerde rechtvaardigingsleer.

De Ruiter: ,,Kernvraag voor mij is: Kan God alleen maar vergeven als er plaatsvervangend betaald wordt? Dat raakt de vraag wat deed Jezus op Golgota voor mij?” Het argument dat met Jezus’ offer aan Gods gerechtigheid wordt voldaan, zoals de Heidelbergse Catechismus het verwoordt, zegt de predikant nergens in de Bijbel terug te lezen. En: ,,Wordt Gods genade minder als hij vergeeft ‘om niet’? Ik denk het niet. Kijk naar de gelijkenissen van de rechtvaardige koning of van de verloren zoon. De koning scheldt een schuld kwijt, de vader sluit zijn verloren zoon in de armen, nergens lees ik dat er nog betaald moet worden.” Zelf komt hij tot de slotsom dat Jezus op Golgota geen verzoening bracht door betaling, maar door de definitieve overwinning op satan, zonde en dood.
ND-artikel

ds. Ton de Ruiter uit Enkhuizen

Deze man heeft de Bijbel onderzocht en is (terecht!) tot de conclusie gekomen dat de gereformeerde confessie in deze niet strookt met de Schrift. Mogelijk dat hij nog wel meer zal ontdekken… Hij is bovendien zo eerlijk om daarvan de konsekwenties onder ogen te zien en zijn ambt neer te leggen. Bravo voor deze dappere predikant!

waarom God het lijden toelaat

Dr. Stefan Paas houdt vanavond een toespraak in een serie van zestien apologetische lezingen die door een aantal Delftse kerken wordt georganiseerd. Hier een fragment:

als iemand geen zin kan zien in lijden dat hij of zij waarneemt, betekent dat nog niet dat het geen zin heeft. Het is goed mogelijk dat de werkelijkheid achter dit lijden zo complex is, dat de redenen voor het lijden door ons simpelweg niet te vatten zijn. God kan redenen hebben, die ons verstand ver te boven gaan. Sterker nog, dat is te verwachten, als God inderdaad almachtig en alwetend is.

Existentieel is zo’n argument voor ons moeilijk te verteren. Als het over de moord op zes miljoen Joden gaat, ervaar ik elke poging om te suggereren dat dit op de een of andere manier onderdeel kan zijn van een hoger plan als onsmakelijk. Maar dat is tegelijk juist de kern van het argument: wij reageren altijd vanuit onze existentie en die is nu juist menselijk en beperkt. Daarom is onze walging tegen dit soort lijden en pogingen om het ‘goed te praten’ existentieel heel begrijpelijk, maar dat is geen weerlegging van het argument.
ND-artikel

Paas slaat de spijker op de kop! Op het Goedbericht-forum van destijds ontstond nogal eens commotie n.a.v. de stelling dat GOD de Schepper is van goed én kwaad (Js.45:7) en dat Hij alles gemaakt heeft voor Zijn doel. “Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads”, zegt Spreuken 16:4. Steevast werd dan gewezen op gruweldaden als de Holocaust of een kinderverkrachting, waarbij men zich niet kan voorstellen dat ook zoiets deel uit zou kunnen maken van een hoger plan. Terecht merkt dr. Paas op dat zulke mensen, hoe sympathiek en begrijpelijk ook, slechts redeneren vanuit hun eigen beperktheid.

de gehele mensheid…
Mechteld Jansen, die als nieuw bijzonder hoogleraar missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht een oratie hield, merkte het volgende op:

Niemand, individu of groep, mag de beloften van God alleen voor zichzelf claimen of aan anderen ontzeggen op grond van uiterlijk zichtbare of onzichtbare kenmerken. (…) Missie blijft de kerken ervan doordringen dat Gods beloften voor de gehele mensheid gelden…

Missie is ook riskant voor de kerken, want stel je nou toch voor dat we er allerlei ‘Jezus-fans’ bij krijgen. Of stel je voor dat het evangelie vleugels geeft aan allerlei mensen in achterstandsituaties, die niet zoveel zin hebben in aanpassing aan vijf-voor-tien geparfumeerde zondagsdienstbezoekers.
ND-artikel

Goed dat ook eens vanuit deze hoek, het bekrompen heils-egoïsme, van zovelen die zondags braaf in de kerk zitten, wordt doorgeprikt. Nou ja, zovelen… Het zijn vooral velen die hierop zijn afgeknapt, waardoor kerkbanken tegenwoordig zo opvallend leeg zijn.

Delen: