GoedBericht.nl logo
English Blog

satans-groet?

20-11-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Met enige regelmaat wordt ik geattendeerd op de satans-groet die politieke leiders en andere beroemdheden zouden uitbrengen. Conspiracy-sites meten dit fenomeen breed uit. Bekijk de onderstaande afbeeldingen eens…

el diabolo
Nu is het waar dat het gehoornde handgebaar (“el diabolo”) een geliefd teken is binnen het satanisme. Hieronder een afbeelding van Anton La Vey, oprichter van de Satanskerk, veelzeggend met zijn gehoornde linkerhand op de satans-bijbel.

Ook de onderstaande twee afbeeldingen maken duidelijk hoe onfris het gebaar kan zijn. Let op de afbeelding links waarbij de doorboorde rechterhand van boven komt en de gehoornde linkerhand van onderen.

het origineel behoort aan…
Maar pas op met voorbarige conclusies. Het embleem van twee hoorns behoort niet per definitie aan satan. Integendeel! De tegenstander is namelijk nooit origineel, zéker niet waar het het symbool van de twee hoorns betreft.  In Openbaring 13:11 lezen we:

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had TWEE HOORNS ALS DIE VAN HET LAM, en het sprak als de draak.

De precieze identiteit van dit beest is nu niet aan de orde. In dit verband is het voldoende om vast te stellen dat dit beest uit de aarde (beter: het land) met zijn twee hoorns een imitatie is van Christus. Als pseudo-messias moet hij wel twee hoorns hebben.

Longhorns
Naast bovenstaande betekenis, verwijst het embleem van de dubbele hoorn vanouds ook naar een soort buffel, de Langhoorn  (longhorn) van Texas.

Het handgebaar en bijbehorende ‘Hook ‘em Horns’ is alom bekend in Texas (klik hier). Dat verklaart waarom de uit Texas afkomstige familie Bush vaak dit symbool gebruikt. Ook Obama die onlangs een bezoek aan de Longhorns in Texas bracht, liet zich met dit gebaar fotograferen. (zie foto helemaal boven). Met satans-verering heeft dit niets te maken.

I Love You
Het gebaar van de twee opgestoken vingers wordt nogal eens verward met het Engelstalige I Love You gebaar, dat onder doven bekend is maar ook dikwijls wordt gebruikt door pop-artiesten. In dat geval worden niet alleen de pink en wijsvinger opgestoken maar ook de duim uitgestoken.

En in sommige gevallen doen we er wellicht beter aan achter het gehoornde handgebaar helemaal geen symboliek te zoeken…

Delen: