GoedBericht.nl logo
English Blog

apostel = afgevaardigde

03-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_15

Het woord ‘apostel’ suggereert een bijzonder, opzichzelfstaand ambt. Het begrip “de apostelen” verwijst voor de meeste mensen automatisch naar de eerste eeuw, naar “de twaalf” en Paulus. Daar zit een element van waarheid in, maar het woordgebruik is nogal misleidend. Het woord ‘apostel’ is voor ons weinig meer dan een klanknabootsing met een kerkelijke associatie. Wat ons daardoor ontgaat is dat apostolos een algemeen, concreet Grieks begrip is, dat duidt op een  ‘afgevaardigde’. Deze betekenis komen we op het spoor wanneer de concordantie raadplegen op het Griekse woord apostolos. Dat woord komt tachtig keer voor in het NT en wordt altijd weergegeven met ‘apostel’ op een paar uitzonderingen na. En juist die Schriftplaatsen verklaren het begrip!

Enerzijds, wat Titus betreft, hij is mijn medestander en mijn medewerker bij u, anderzijds zijn onze broeders afgevaardigden der gemeenten en een eer van Christus.
-2Kor.8:23-

Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had.
-Filp.2:25-

In beide bovenstaande gevallen is er overduidelijk geen sprake van de ons bekende apostelen en daardoor waren de vertalers genoodzaakt hier de betekenis van het woord in gewoon Nederlands weer te geven: afgevaardigde. Een afgevaardigde is iemand die is gedelegeerd of gevolmachtigd met een bepaalde taak. Men is altijd afgevaardigd van of door iemand of een instantie. De ekklesia’s in Griekenland (2Kor.8:23) hadden mannen afgevaardigd om hun gift naar Jeruzalem te brengen en daarom waren zij “afgevaardigden van de ekklesia’s”. En de ekklesia in Filippi (2:25; 4:18) had Epafroditus afgevaardigd om Paulus te ondersteunen en daarom noemt Paulus hem “uw afgevaardigde”. Men ziet hoe misleidend het begrip ‘apostel’ hier zou zijn. Maar waarom hebben vertalers niet overal gekozen voor deze weergave? Want het woord ‘afgevaardigde’ verklaart in één keer, consequent de betekenis van apostolos!

In een volgende blog wil ik graag stil staan bij “de afgevaardigden van Christus”. Want die term blijkt inderdaad exclusief betrekking te hebben op mannen in de eerste eeuw.

Wordt vervolgd.

images_11

Een concordant view van het interlineair Bijbelprogramma ISA: de eerste kolom toont het aantal voorkomens. De tweede kolom laat de varianten zien van het Griekse woord. De derde kolom toont de Strong-code en de vierde kolom de elementaire (Engelse) betekenis. De kolom rechts toont de weergave van de NBG-51.

 

Reageer op Facebook

Delen: