GoedBericht.nl logo
English Blog

antwoord aan Rudy Brinkman

01-06-2005 - Geplaatst door Andre Piet

In de thread de Reformatie verbleekt hierbij… geeft de beheerder van www.bijbelaktueel.nl (R.Brinkman) een reaktie op mijn weblog en op de daaruit ontstane discussies op het forum. Op een aantal vragen en uitlatingen volgt hier mijn antwoord.

>>>Bij het bekijken van de logfiles zag ik dat er redelijk wat mensen vanaf deze website kwamen. En nieuwsgierig geworden las ik het “commentaar” van dhr. Piet. Immers, wat zou hij daar als fervent alverzoener over melden?<<<

Ik begrijp wat je bedoelt. Maar voor de goede orde: er maar één Alverzoener. De God nl. die het al geschapen heeft. En Hij is zo’n ‘fervent Alverzoener’ dat Hij Zijn Zoon daarvoor naar het kruis liet gaan.

>>>Jammer, en inderdaad arrogant, dat er niet op de argumenten wordt ingegaan. Zijn ze inderdaad allemaal bekend? <<<

Ja. Er is geen enkel argument in jouw brochure, dat niet één of zelfs meerdere keren behandeld is op de goedbericht-site. Overigens was mijn weblog vooral bedoeld om een dikke streep te zetten onder één van je uitspraken.

>>>En wat is er zo “tenenkrommend” aan? Beetje goedkope reactie, als ik zo vrij mag zijn! <<<

Ik schreef dat je de plank soms tenenkrommend misslaat.

Voorbeeld 1.
De brochure is gericht tegen de opvatting dat God een Redder is van alle mensen. Aangezien deze opvatting zwart op wit in de Bijbel staat ben je genoodzaakt 1Tim. 4:10 eigenmachtig te veranderen door de weergave: de levende God is een Redder VOOR alle mensen. Aan het eind van je verhaal ben je dat kennelijk al weer vergeten en schrijf je (blz.20) doodleuk: “Hij is een redder … van alle mensen. Zeker, helemaal waar”.
Verdraaien en draaien.

Voorbeeld 2.
Op blz.9 schrijf je:
“Het evangelie wat aan de Joodse gemeente verkondigd werd wordt door sommigen zelfs enigszins laatdunkend het “van de voorhuid” genoemd.”
Ten eerste: dat evangelie wordt juist niet “het evangelie van de voorhuid” genoemd maar dat “der besnijdenis”. En ten tweede: deze formuleringen zijn allerminst laatdunkend, maar komen juist waarderend uit de pen van Paulus (Gal.2:7-9).

Voorbeeld 3.
Als je schrijft over het ISA-programma springt de tegenstrijdigheid van het scherm. Dat je de naam niet goed weergeeft (“lineaire vertaling”) maakt me verder niet uit. Je schrijft dat het programma is gebaseerd op “een onjuiste manier van vertalen, tegen alle taalkundige principes in”. Maar dat verhindert je niet om te besluiten met: “ondanks dit “voorbehoud” toch een interessant en gratis programma, zeker als u nu weleens “precies” wilt weten wat er in de grondtekst staat”.

Voorbeeld 4.
Uitvoerig zet je uiteen dat de Bijbel leert dat mensen verloren kunnen gaan. Maar op blz. 13 geef je zelf toe dat dit niet ter zake doet in de discussie “want wat ik hier voor heb aangehaald weten de Christelijke universalisten óók allemaal wel…”. M.a.w. je vocht tegen een karikatuur…

>>>Overigens heb ik naar aanleiding van deze brochure, welke ook in druk zal verschijnen, diverse “flames” (boze emails) ontvangen. Blijkbaar zijn u en de uwen nogal lichtgeraakt zodra iemand ook maar iets durft op te merken over uw geweldige “leer”.<<<

Ik heb in de loop der jaren niet slechts diverse maar STAPELS boze post ontvangen, puur omdat ik uitdraag dat God een Redder is van alle mensen. Ik trek daaruit niet de conclusie dat mensen kennelijk lichtgeraakt zijn, maar veel meer dat (zoals je zelf schreef) er met deze boodschap iets op het spel staat waarbij zelfs de Reformatie verbleekt… het is DYNAMIET!

>>>Ik wou dit bericht graag afsluiten. Mijn reactie is duidelijk, mijn artikel was dat ook denk ik. Tot slot wou ik jullie nog een overdenking meegeven. Is er géén oordeel meer? Wordt iedereen behouden? <<<

Opnieuw weer die karikatuur. God oordeelt. Mensen komen om. Er is een “poel van vuur”. Etc. Dat is allemaal waar.
Net zo waar als dat God nooit laat varen de werken van Zijn handen. En dat Hij de Redder is van alle mensen. En dat zoals in Adam alle mensen tot stervelingen en zondaren zijn gesteld, zo zijn in Christus alle mensen tot rechtvaardiging van leven gesteld. Geen ontkomen aan.
Mijn advies: geloof niet een deel maar alles wat de Schrift zegt.

>>>Zou ik het beter willen weten dan Darby? Spurgeon? Moody e.v.a.? Deze mannen waren zóveel groter en hebben zóveel meer mensen voor eeuwig tot de Here Jezus geleid dan ondergetekende IT-ondernemertje of een Alsmeerse bloemenkweker…<<<<

Met dit argument begint ook de brochure en daarmee maak je meteen al een valse start. Je ontleent je ijkpunt namelijk aan (in jouw ogen) ‘grote namen’ oftewel aan feilbare mensen. Kort en goed: als Darby, Spurgeon of Moody (of Billy Graham of Ouweneel of… enz.) ontkennen dat “de levende God een Redder is van alle mensen” dan zitten ze er falikant NAAST. Punt. Ze wijken namelijk af van het all-inclusive Evangelie waarvoor de apostel Paulus zich inspande en waarvoor hij smaad droeg. En ik verzeker je: dat laatste is het lot van iedereen (IT-ondernemer of Aalsmeerse bloemenkweker) die in zijn voetsporen gaat.

>>>Mijn stelling is dat ik mensen géén valse hoop of gerustheid wil bieden; liever bied ik ze in dit leven reeds de genade van Christus aan dan dat ik ze met het zich op de Hemel (mogelijk) de eeuwige verlorenheid laat ingaan. Die verantwoording wens ik niet te dragen. <<<

Het Evangelie is de boodschap die Gód gelukkig maakt (“het Evangelie van de gelukkige God”)! Hij zal vinden wat Hij verloren was. Daarom kan en mag aan het einde der aeonen, niet één van Zijn creaturen ontbreken.
“Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet”, toch? Ik zou niet graag de verantwoording dragen om Hem dit succes en deze vreugde te ontzeggen…

mvg
-André Piet-

Klik hier voor de reactie van Rudy Brinkman

Delen: