GoedBericht.nl logo
English Blog

als dát waar is….

28-05-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Op de site van www.bijbelaktueel.nl  is een artikel verschenen waarin het Genade-Evangelie zoals dat (o.a.) klinkt op Goedbericht heftig bekritiseerd wordt. Ik vind het niet de moeite waard om daar inhoudelijk op in te gaan, omdat alle argumenten al lang en breed op deze site weerlegd zijn. Dat klinkt natuurlijk zwaar arrogant, maar wie het artikel doorneemt en dit legt naast de FAQ-sheet over Alverzoening kan dit zelf vaststellen. Toch wil ik u één uitspraak uit de inleiding van het artikel, niet onthouden:

“Men onderwijst dat God een redder is van alle mensen. Dat vraagt om een diepgaand onderzoek, want als dát waar is, dan hebben Christenen een revolutionaire Boodschap te vertellen WAARBIJ DE REFORMATIE VERBLEEKT… “

Hoezeer de schrijver van het artikel de plank ook (soms tenenkrommend) misslaat, wat hij hier schrijft is volkomen waar! Het motiveert des te sterker om, net als de apostel Paulus ooit, iedereen er van de hoogte te brengen!
Wat ‘men’ er ook van vindt…

“Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit.”
1Timotheüs 4:9-11

Zie ook: het dynamiet van het Evangelie

Delen: