GoedBericht.nl logo
English Blog

Intelligent Design

25-05-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week heeft minister van der Hoeven in een interview geopperd dat het geen goede zaak is dat in het onderwijs uitsluitend de evolutie-leer wordt opgelepeld. Zij wees op een beweging van Amerikaanse wetenschappers die op louter wetenschappelijke gronden uitgaan van Intelligent Design in de levende natuur. Omdat genoemde wetenschappers zich niet uitspreken over het hoe van het ontstaan van de wereld, onderscheiden zij zich daarin van creationisten die daarover wél uitgesproken ideeën hebben. Het enige wat ze vaststellen is dat zelfs de simpelste, levende organismen, een ongelofelijk intelligent ontwerp verraden. Voor ieder weldenkend mens is dat natuurlijk niet anders dan het intrappen van een open deur. Maar nee, de bewindsvrouw kreeg de laatste dagen een stortvloed aan ‘verlichte’ onzin over zich heen! Zo’n beetje heel journalistiek Nederland en een groot gedeelte van de Tweede Kamer heeft met arrogante, vooringenomen domheid, blijk gegeven van hun afkeer van Intelligent Design.
En daarmee on-intelligent afkeer gedemonstreerd van de Designer…

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt vanaf de schepping van de wereld uit zijn werken MET HET VERSTAND DOORZIEN, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart”.
Romeinen 1:20,21

Delen: