GoedBericht.nl logo
English Blog

angst-geloof

08-03-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op de site van Habakuk.nu stond het volgende vermeld.

De historicus Michael Watts heeft 670 getuigenissen onderzocht van mensen die in de negentiende eeuw bij de evangelicals tot bekering zijn gekomen. Daaruit bleek dat de hoofdreden waarom deze mannen en vrouwen zijn ingegaan op de boodschap van het Evangelie angst was: angst voor de dood, angst voor het oordeel, angst voor de hel.

Door de schrijver van het artikel, een predikant, wordt hoog opgegeven over de grote aantallen mensen die door een dergerlijke boodschap werden aangeraakt. De tragiek is echter dat hier geen sprake is van Evangelie (= Blijde Boodschap, Goed Bericht) maar van angst-prediking voor een demonische leer. De Schrift kent namelijk geen eeuwige hel of verdoemenis. Oordeel en ondergang zijn beslist Bijbelse gegevens maar hebben nimmer het laatste woord. Het Goddelijk gericht is geen punt maar een komma. Oordeel dient een doel en is gericht op het uiteindelijke heil van GODS schepselen. In de Bijbel wordt het verlorene altijd weer gevonden. Dát is het Evangelie! Dát zou gepredikt worden. Dat kweekt geen angst maar heilig ontzag voor een GOD die elk creatuur een plaats toewijst!

Wat een afschuwelijk karikatuur om GOD af te schilderen als een tiran die tot in het oneindige foltert en straft. Zonder aarzelen stel ik: dat is GEEN Evangelie. Het wekt ook geen geloof maar angst. Het is geen liefde maar wantrouwen dat deze mensen tot trouwe kerkgangers maakt. Om niet in de hel te komen zijn ze ‘christen’ geworden. Ze leven wellicht nauwgezet en bidden dagelijks met grote ernst… maar niet van harte. Ik sprak zelf ooit zo’n vrouw die verbolgen reageerde toen ik haar vertelde dat GOD de Redder van alle mensen is. “Als dat zo is, dan ben ik helemaal voor niets tot geloof gekomen!”, riep ze. Het tragische is dat ze helemaal niet tot geloof gekomen was. Ze noemde zichzelf wel christen en het was haar ook diepe ernst maar ze had GOD niet lief. Integendeel, ze was bang voor Hem. Zou de hel van haar worden afgenomen, dan zou het motief om te geloven voor haar wegvallen.

Alleen door het EVANGELIE te prediken gaan mensen van harte geloven. D.w.z. met vreugde vertrouwen op GOD die aan het kruis van Golgotha bewees hoeveel Hij van deze wereld houdt!
Geen vijandschap zo groot of GODS liefde is altijd groter!

Delen: