GoedBericht.nl logo
English Blog

hypocrisie

10-03-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Na veel aandacht voor sexueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk in het buitenland, is kennelijk nu ook ons eigen land aan de beurt. Het één na het andere schandaal over priesters (en nonnen!) die hun handen niet konden thuishouden, komt in de openbaarheid. Een toenemend aantal slachtoffers doen hun mond open over wat zich de eerste deccenia na de tweede wereldoorlog afspeelde in b.v. RK-internaten.  

Natuurlijk vindt sexueel misbruik overal plaats, ook buiten de kerk. Maar binnen de kerk is het des te onverkwikkelijker omdat dit instituut vanouds de reputatie heeft moralistisch te zijn, vooral waar het sex betreft. Zo werd en wordt zelfbevrediging als (dood-)zonde aangemerkt met als gevolg dat talloos velen, vooral jongelui, met schuldcomplexen zijn opgezadeld.  Kunstmatige anticonceptie wordt algeheel afgekeurd. En tot op vandaag is het ‘geestelijken’ verboden te trouwen. De apostel Paulus aarzelde niet zulke ontwikkelingen terug te voeren tot “leringen van demonen”.

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en LERINGEN VAN DEMONEN volgen, in HUICHELARIJ van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, HET HUWELIJK VERBIEDEN en HET GENOT van spijzen, WELKE GOD TOCH GESCHAPEN HEEFT om met DANKZEGGING te worden gebruikt…
Timotheüs 4:1-3

Paulus’ voorzegging is al spoedig in de kerkgeschiedenis waarheid geworden. Het begon bij “sommigen” maar hun invloed breidde zich als een olievlek uit over de christenheid. Volgens de apostel is het verplichtte celibaat geen vroom verzinsel maar een lering van demonen. Herkenbaar aan de hypocrisie die het met zich meebrengt: voortdurend bezig de aandacht van sex af te leiden (“handen boven de dekens”) maar ondertussen er door worden geobsedeerd. De vele schandalen van o.a. kindermisbuik die nu openbaar worden, zijn een wel héél schrijnend voorbeeld van vruchten van zulke huichelarij.

Delen: