GoedBericht.nl logo
English Blog

alle vlees is gras

16-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_14

Vanuit mijn studeerkamertje zag ik hoe zojuist onze doodzieke overbuurvrouw vanuit haar huis op een bed in een ambulance getild werd. Er stonden wat familieleden en bekenden verslagen omheen. Sommigen huilden. Allen wetend dat ze nog maar zeer kort te leven heeft. Bianca, zo heet ze, lijkt het gelaten te ondergaan. Sterk, zoals ze zich de laatste jaren altijd heeft getoond. Ruim zeven jaar geleden openbaarde zich bij haar de gevreesde ziekte en sindsdien heeft ze niet aflatend operaties, chemokuren, hormoonbehandelingen en bestralingen moeten ondergaan. Een (te) jonge vrouw, 41 jaar, een man en drie tienerkinderen achterlatend. Troost en moed ontleende Bianca aan de muziek van Marco Borsato, wiens fanclub ze al jaren prominent ondersteunde.
Maar wat een triest tafereel aanschouwde ik vanmorgen!

Alle vlees is gras,
en al zijn schoonheid als een bloem van het veld
(…) Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
-Jesaja 40:6-8-

Een mens kan zich in goede dagen heel wat verbeelden maar als het er op aankomt blijkt hij niet meer te zijn dan als gras dat verdort. Niemand uitgezonderd! “Alle vlees…”, zegt Jesaja. Wat overblijft zijn slechts de herinneringen aan vergane glorie.

Maar Godzijdank is er meer te melden. Tegenover dit vergankelijke leven en haar voorbijgaande glorie is daar het WOORD van GOD als de Rots der eeuwen. De Schepper van het al, heeft gesproken. Zoals we elders lezen:

Ik heb ingezien, dat al wat GOD doet, voor eeuwig is;
daaraan kan men niet toedoen
en daarvan kan men niet afdoen;
en GOD doet het,
opdat men voor zijn aangezicht vreze.
(…) en GOD zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.
-Prediker 3:14,15-

Wat staat en blijft staan is de waarheid dat wat voorbijging, door GOD weer wordt opgezocht. De dood mag reëel zijn maar niet definitief. Aan die waarheid kan een mens niets af- of toedoen. Er wordt niet gevraagd naar wat we er van vinden. En evenmin of we het verdienden. Dat doet allemaal niet ter zake. GOD is het die weer opzoekt én zal vinden (Luc.15:4). Want Hij is GOD! De graven zullen opengaan en de doden zullen worden levendgemaakt, zoals eens de Eersteling Christus (1Kor.15:22,23). Dat wordt ons verzekerd door Degene die het kan weten.

De mens stelt zich machteloos vragen naar het waarom van deze vergankelijke schepping. Waarom moet zo’n jonge moeder sterven terwijl elders een eenzame dementerende vrouw schijnbaar volkomen zinloos stokoud wordt? Als we eerlijk zijn bekennen we: we hebben geen idee (Prediker 3:11). We zijn niet alleen klein en nietig maar ook nog eens volstrekt onwetend. Waarom? “…. opdat men voor zijn aangezicht vreze”! Wij hebben geen benul maar GOD weet wat Hij doet en “HIJ laat niet varen de werken van zijn handen”.  Elk schepsel is door Hem geliefd. Want het is zijn maaksel. Dat is het woord van onze GOD en al de aeonen door, houdt dat stand!

Zegt het voort!

P.S.
Donderdag 18 juli is Bianca overleden.
R.I.P.

 

Reageer op Facebook

Delen: