GoedBericht.nl logo
English Blog

vanwaar een vrouwelijk offerdier?

18-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_9

Offerdieren konden in het algemeen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn (Lev.3:1; 4:3,32). Toch zijn er ook uitdrukkelijke uitzonderingen. Zo zijn brandoffers altijd mannelijk (Lev.1:10) maar het ‘offer’ van de rode koe (Numeri 19) per definitie vrouwelijk. Vanwaar dat verschil?

In het licht van het NT kunnen we op voorhand vaststellen dat offerdieren in alle varianten verwijzen naar Christus die zich heeft overgegeven als “offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk” (Ef.5:2; Heb.9:13; 10:10; Openb.5:9). Nu zou men kunnen zeggen: aangezien Christus mannelijk is, zouden offerdieren als verwijzend naar Hem, eveneens mannelijk moeten zijn. Maar waarom blijkt dat niet het geval te zijn?

De diverse soorten offerdieren belichten verschillende kanten van het ene offer van Christus. Zo verwijst het brandoffer naar Christus als degene die verrees uit de doden. Eerst werd een dier geslacht om daarna als brandoffer op het altaar op te stijgen tot een lieflijke reuk. Zo werd Jezus gekruisigd en doorstoken (=geslacht) om vervolgens te worden verhoogd en als brandoffer uit het graf te verrijzen en tot God op te stijgen. In zijn opstanding is Jezus door God tot Heer en Christus gemaakt (Hand.2:36) –  dat zijn mannelijke functies die verwijzen naar heerschappij. Vandaar mannelijke brandoffers.

De rode koe in Numeri 19 daarentegen is uitdrukkelijk vrouwelijk. Een vrouwelijk offerdier verwijst niet naar de heerlijkheid van de opstanding maar naar het lijden dat daaraan vooraf ging. De koe was rood, de kleur van de aarde en van het bloed. Het werd buiten de legerplaats geslacht en verbrand (vers 3 en 5) en het kwam uitdrukkelijk niet op het altaar.

Dit alles verwijst naar Jezus die in gehoorzaamheid buiten de poort leed en (Hebr.13:11,12) door God is overgelaten aan zijn vijanden (Rom.8:32). Het vrouwelijke staat symbool voor gehoorzaamheid en onderschikking. Dat zien we uitgebeeld in Jezus die in overgave en gehoorzaamheid zijn weg ging tot de dood van het kruis (Filp.2:8).

Reageer op Facebook

Delen: