GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 27 september Zoetermeer

Geplaatst door Andre Piet

de laatste bijeenkomst op deze locatie…
Helaas is aanmelding niet meer mogelijk – de zaal is ‘vol’…

THEMA: rust voor vermoeiden!

In een wereld zonder GOD hangt alles van de mens af. Maar vergis je niet: dat geldt ook voor de godsdienstige wereld. Daar hangt de toekomst van de mens eveneens af of hij of zij zich goed gedraagt dan wel een goede keuze maakt. Een mens moet dit en hij mag dat niet. “Je zult” en “je zult niet”. “Eis op eis, wet op wet”. Wat een verademing dat in zo’n wereld de uitnodiging klinkt: “komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn… en je zult rust vinden voor je zielen”!
Een studie n.a.v. Matteüs 11:25-30.

AANVANG samenkomst: 11.00 uur

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken. Naderhand zijn er vaak velen die gebruik maken van de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
2B-Home Party- en Business Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT  Zoetermeer
Tel: 079 – 316 00 66
website: www.2b-home.nl

De GoedBericht-bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

Voor de rest van dit jaar staan de volgende bijeenkomsten in Benthuizen gepland.

  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 27 december
Delen: