GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 11 oktober Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

Helaas, opgave is niet meer mogelijk…

THEMA: het bevel van de koning niet gevreesd

In Hebreeën 11:23 verwijst de schrijver naar de ouders van Mozes die hun pasgeboren kind drie maanden lang verborgen hielden. Ondanks het bevel van de farao dat alle geboren Hebreeuwse jongentjes voortaan in de Nijl zouden worden geworpen. Amram en Jochebed hebben in geloof niet gehoorzaamd en lieten zich niet leiden door angst. In deze studie willen we hier eens dieper op ingaan. Hoe verhoudt deze geloofsdaad van Mozes’ ouders zich tot de Bijbelse instructie zich te onderschikken aan de overheid? En wat kunnen wij daarvan leren?

AANVANG samenkomsten (vanaf vandaag): 10.30 uur

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen
de ruimte in het dorpshuis wordt corona-proof geventileerd
website

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

Voor 2020 staan de volgende bijeenkomsten in Benthuizen gepland:

  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 27 december
Delen: