GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 13 september Zoetermeer

29-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Opgave is helaas niet meer mogelijk – de zaal is vol

THEMA: kostbaarder dan goud (Psalm 19)

Psalm 19 is één grote ode aan de Auteur van twee ‘boeken’: de natuur en de Schriftuur (lees: de Schrift). Enerzijds wordt de natuur, de schepping, alles van het hemelruim als een boek met een boodschap bezongen. Anderzijds wordt de Schriftuur als een schepping beschreven die licht verspreidt en waarin goud en honing te vinden zijn. M.a.w. de Bijbel is een schepping en de schepping is een Bijbel. Twee creaties – één Schepper. Alles wat een mens nodig heeft is in deze alomvattende openbaring te vinden!

AANVANG samenkomsten tot eind september: 11.00 uur

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken. Naderhand zijn er vaak velen die gebruik maken van de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
2B-Home Party- en Business Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT  Zoetermeer
Tel: 079 – 316 00 66
website: www.2b-home.nl

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

Voor 2020 staan de volgende bijeenkomsten  in 2B-Home gepland:

  • 13 september
  • 27 september

Vanaf oktober zetten we onze samenkomsten voort in Benthuizen.

  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 27 december
Delen: