GoedBericht.nl logo
English Blog

27 maart – Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM

THEMA: de goede belijdenis voor Pontius Pilatus

Paulus wijst zijn medewerker Timotheüs (1Tim.6:13) op het voorbeeld van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis getuigde. In deze studie willen we het Romeinse proces van Jezus voor Pilatus eens nader bezien. Wat maakte dat Pilatus zich wilde onttrekken aan ‘de kwestie Jezus’ om ‘zijn handen in onschuld te wassen’? En waarom refereert Paulus expliciet naar dit proces en wat kunnen wij hiervan leren?

AANVANG samenkomst: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2022

 • 9 en 30 januari
 • 13 en 27 februari
 • 13 en 27 maart
 • 10 en 24 april
 • 8 en 29 mei
 • 12 en 26 juni
 • 10 en 31 juli
 • 14 en 28 augustus
 • 11 en 25 september
 • 9 en 30 oktober
 • 13 en 27 november
 • 11 en 25 december
Delen: