GoedBericht.nl logo
English Blog

13 maart – Benthuizen

13-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM

THEMA: de God van de hoop!

In Romeinen 15:5-13 onderwijst Paulus dat de Schriften ons werkelijk hoop geven, waarin we aanmoediging vinden om lijden en verdrukking te verduren. Zoals ook Christus Jezus hier op aarde dat zowel heeft voorgeleefd als beleefd. Wanneer de neuzen op de Bijbelse hoop gericht zijn, zullen we als “uit één mond” de ene God en Vader verheerlijken. Israël samen met de natiën, zoals in de Schriften is voorzegd. De God van de hoop is bij machte ons zelfs te vervullen met alle blijdschap en vrede!

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2022

 • 9 en 30 januari
 • 13 en 27 februari
 • 13 en 27 maart
 • 10 en 24 april
 • 8 en 29 mei
 • 12 en 26 juni
 • 10 en 31 juli
 • 14 en 28 augustus
 • 11 en 25 september
 • 9 en 30 oktober
 • 13 en 27 november
 • 11 en 25 december
Delen: