GoedBericht.nl logo
English Blog

27 februari – Benthuizen

13-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

LIVESTREAM

THEMA: gaat Rusland ook Israël aanvallen?

Al lang en volstrekt onafhankelijk van de actualiteit, weten oplettende Bijbellezers van profetieën over een grootse aanval vanuit het Noorden op het gebied van (en rondom) Israël. Voorzeggingen die tot op vandaag onvervuld zijn. In Daniël 11 lezen we van “de koning van het Noorden” die in de eindtijd “het Sieraadland” zal bezetten maar daar ook aan zijn einde zal komen. En in Ezechiël 38 en 39 is sprake van “Gog en Magog” die vanuit het uiterste noorden, samen met vele volken, het beloofde land zullen aanvallen maar “op de bergen van Israël” een complete nederlaag zullen lijden.

Geraakt door het nieuws over de recente Russische inname van de Oekraïne en de dreiging van nog meer oorlog, verliezen nogal wat gelovigen de nuchterheid om de betekenis van de actuele ontwikkelingen Bijbels te kunnen inschatten. En in plaats van de krant te lezen bij het licht van de Schrift, keren sommigen dat om, door de Schrift te lezen bij het licht van de krant. Dat leidt onherroepelijk tot missers en uitglijders. En dat in een tijd waarin het meer dan ooit aankomt op vastheid vanuit het Woord!

AANVANG samenkomst: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2022

 • 9 en 30 januari
 • 13 en 27 februari
 • 13 en 27 maart
 • 10 en 24 april
 • 8 en 29 mei
 • 12 en 26 juni
 • 10 en 31 juli
 • 14 en 28 augustus
 • 11 en 25 september
 • 9 en 30 oktober
 • 13 en 27 november
 • 11 en 25 december
Delen: