GoedBericht.nl logo
English Blog

10 april – Benthuizen

13-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

YouTube Livestream

THEMA: Jezus’ embargo

Het zal enkele maanden vóór Jezus’ sterven in Jeruzalem zijn geweest. Petrus had in Caesarea Filippi Jezus beleden als “de Christus, de Zoon van de levende God”. Maar Jezus verbood zijn discipelen nadrukkelijk dit naar buiten te brengen. Het is dan ook hoogst opmerkelijk dat Kajafas in het Joodse proces tegen Jezus, Petrus’ woorden vrijwel letterlijk aanhaalt. Hoe was Kajafas aan deze informatie gekomen? Enfin, sinds dat ‘publicatieverbod’ wees Jezus zijn discipelen er bij herhaling op dat Hij naar Jeruzalem ging om daar overgeleverd te worden door de leiders van het volk, veel moest lijden en gedood zou worden. Maar óók dat Hij op de derde dag zou worden opgewekt.

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

agenda 2022

 • 9 en 30 januari
 • 13 en 27 februari
 • 13 en 27 maart
 • 10 en 24 april
 • 8 en 29 mei
 • 12 en 26 juni
 • 10 en 31 juli
 • 14 en 28 augustus
 • 11 en 25 september
 • 9 en 30 oktober
 • 13 en 27 november
 • 11 en 25 december
Delen: