GoedBericht.nl logo
English Blog

75 jaar vrijheid?

04-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Dit jaar vieren we in ons land 75 jaar vrijheid. Vrijheid is een voorrecht dat niet genoeg naar waarde geschat kan worden. Het betekent kunnen denken, geloven, zeggen, kopen, gaan en staan waar en wat je wilt. Des te wranger is het om deze week 75 jaar vrijheid te vieren… in een lockdown (=opsluiting). Sinds het einde van de tweede wereldoorlog heeft er in ons land (en ook daarbuiten) nog nooit zo’n inperking van vrijheden plaatsgevonden, zoals we dat de laatste anderhalve maand meemaken. Mensen in verpleegtehuizen zijn opgesloten en afgesloten, winkels mogen slechts minimaal worden bezocht, cafe’s, restaurants, theaters zijn dicht, heel het uitgaansleven ligt plat en zelfs kerkdiensten zijn verboden. Maanden achtereen. Komen mensen te dicht bij elkaar, dan riskeren ze een fikse boete. De politie kan huizen binnendringen als ze meent dat daar teveel bezoekers aanwezig zijn. De meeste van deze vrijheidsberovende maatregelen golden zelfs tijdens de oorlog niet!

nooit eerder

In de honderden jaren die achter ons liggen, zijn vaker besmettelijke ziekten langsgekomen die dikwijls heel wat meer mensenlevens eisten dan Covid-19 (op dit moment staat de teller op ruim vijfduizend Nederlanders, dat is minder dan één op de drieduizend inwoners). Maar nooit eerder was een epidemie voor een overheid aanleiding om gezonde mensen in quarantaine te zetten en om in de grondwet vastgelegde vrijheden op te geven. Nu wordt een spoedwet gemaakt om de ongrondwettelijke situatie die is ontstaan, alsnog een juridische basis te geven…

opstand?

Ondertussen voltrekt zich vanwege de corona-maatregelen een economisch drama. Het IMF spreekt van de diepste recessie sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw. Tienduizenden bedrijven zullen de komende maanden failliet worden verklaard en de werkloosheid zal schrikbarend stijgen. En het verzet onder het volk groeit. Mensen worden zich bewust van wat er gaande is en van de vrijheid die hen is afgenomen. Hoe lang gaat dit duren? Of is dit “het nieuwe normaal” waar premier Rutte van sprak? Steeds krachtiger klinken oproepen tot opstand en vrijheid op te eisen.
De vraag die zich dan aandringt is: wat dient onze houding daarin te zijn?

onderschikking

Op deze site zal het geen verrassing zijn te melden, dat we ons oor daarvoor te luisteren leggen bij wat Paulus als “apostel van de natiën” ons leert. Zijn richtlijn is heel eenvoudig: we onderschikken ons aan hen die boven ons zijn gesteld (Rom.13:1) en dragen hen in dankgebed op aan de Almachtige. Zij die in hoogheid zijn, zijn van hun kant aan ons geen verantwoording schuldig. Deze onderschikkende houding maakt dat we “een stil en rustig leven” kunnen leiden (1Tim.2:2), buiten de politieke arena. “Stil en rustig” betekent hier dat wij de overheid met rust laten, d.w.z ons aan hen onderschikken.

martelaar

“Stil en rustig” betekent niet noodzakelijk dat de overheid ons met rust laat. Paulus wist daar alles van en heeft jaren lang gevangen gezeten vanwege zijn getuigenis. Toen hij in Caesarea voor stadhouder Felix terecht stond, getuigde hij van het Goede Bericht maar ook van voor de stadhouder zeer ‘inconvenient truth’ (Hand.24:24). Bij het aan het licht brengen van de waarheid hoort ook ontmaskeren en het aan de kaak stellen van leugen (Ef.5:13; 2Kor.4:2). Dit laatste is in de regel een nogal ondankbare taak. Vooral machthebbers zijn daar dikwijls niet van gediend. Is het niet opmerkelijk dat ons woord ‘martelaar’ afgeleid is van het Griekse woord voor ‘getuige’ (martus)? Iemand die getuigt van de waarheid betaalt daarvoor een prijs…

nog steeds in de gelegenheid

We beleven momenteel een tijd van transitie. Ontwikkelingen gaan razendsnel en een virus wordt nu aangegrepen om macht en controle te vergroten. En met succes! Er staat veel op het spel. En toch, ondanks dit alles zijn we tot op heden nog steeds in de gelegenheid te getuigen van het Goede Bericht zoals Paulus dat ooit onder natiën mocht bekendmaken. En dat blijven we doen. Ongehinderd maar ook gehinderd!

Delen: