GoedBericht.nl logo
English Blog

theologen twijfelen aan de hel

15-02-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 
Niet ver van de plaats waar ik woon, werd gisteravond een lezing voor het reformatorische CSFR-dispuut Panoplia gehouden door dr. Wilko van Holten over “het vraagstuk van de hel”. In het Reformatorisch Dagblad stond gisteren als voorbeschouwing een interview met hem te lezen. Ik geef een paar citaten.

Zelf ben ik lid van de Protestantse Kerk, het midden daarvan, maar ik heb al jaren geen goede preek over de hel meer gehoord. En mijn indruk is dat er ook in de rechterflank van christelijk Nederland steeds minder expliciet over de hel wordt gesproken.

… vanuit mijn jeugd herinner ik me dat er over de hel toch vooral met een zekere terughoudendheid werd gesproken. De hel werd veeleer stilzwijgend verondersteld. En sindsdien is de verlegenheid alleen maar toegenomen.

Inderdaad, de verlegenheid rond ‘de hel’ is groot. Met de lippen belijdt men het leerstuk, maar in de harten leeft één en al twijfel daaromtrent. Het valt me op hoe de laatste tijd binnen orthodox-christelijke kring, in toenemende mate, de twijfels ook hardop worden uitgesproken. Zo is recentelijk in het Nederlands Dagblad een artikelen-serie gewijd aan dit thema. Dat bestond o.a. uit een interview met dr. van Ek die een voorzichtig pleidooi voerde voor het ‘heilsuniversalisme’ (= alle mensen worden gered). Uiteraard met vele omtrekkende bewegingen, vage termen en de nodige ‘mitsen en maren’. Je bent bent tenslotte theoloog of je bent het niet…  Een zelfde vaagheid valt te lezen in het genoemde interview in het RD, waar dr. van Holten in de richting wijst van het ‘heilsuniversalisme’.

Maar… het is niet alles goud wat er blinkt. Dat het leerstuk van de hel het momenteel binnen de orthodoxie zwaar te verduren heeft, is winst, want we hebben het wel over de meest demonische leer, ooit uitgevonden. Maar… ik plaats er wel één kanttekening bij. De toenemende twijfel aan de hel in onze tijd, is niet het resultaat van Schriftonderzoek of de herontdekking van Bijbelse waarheden. Genoemde theologen geven ‘interessante’ uiteenzettingen ten beste, maar laten na, om vanuit de Schrift te tonen, hoe de vork wél aan de steel zit. Ze vertellen met zoveel woorden ‘hoe in onze tijd van globalisering diverse concepten en tradities met elkaar verbonden dienen te worden’. Alsof we dáár daar wijzer van worden. Tradities moeten niet met elkaar verbonden worden want de ellende is juist begonnen met die tradities! Tradities moeten overbóórd, zodat uitsluitend de Schrift zal spreken. Wijzer worden we slechts wanneer vanuit de Schrift, zwart op wit aangetoond wordt wie GOD is en hoe Hij in een alomvattend “plan der aionen” elk schepsel zal brengen (door gerichten heen) waar Zijn liefde het wil hebben.

Delen: