GoedBericht.nl logo
English Blog

zinloosheid in Haïti…?

18-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

De schepping is aan de ijdelheid (=zinloosheid) onderworpen
Romeinen 8 vers 20

Mag het bovenstaande citaat in het algemeen al een trefzekere typering zijn van de wereld waarin wel leven, dit geldt des te meer na wat we allemaal hebben kunnen zien na de vreselijke aardbeving van vorige week in Haïti. Wie kan een zinnige reden voor zo’n afschuwelijk noodlot bedenken? O ja, sommige christenen brengen een aardbeving als vorige week in verband met de toorn van God. Maar hoe misplaatst! Volgens de Bijbel heerst vandaag louter genade en grijpt God juist niet in, in de gang van zaken in deze wereld. De “dag van toorn” is toekomst (Psalm 2:5; Rom.2:5; Openb.6:17).

Paulus voegt aan het genoemde citaat in Romeinen 8 nog iets toe:

“Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, NIET VRIJWILLIG, maar om HEM, die haar daaraan onderworpen heeft…”

De hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen en, zoals het boek ‘Prediker’ zegt (dat geheel aan dit thema is gewijd): “tijd en toeval treffen allen…”. Hoofdstuk 9:11 – twee cijfers die toevallig ook al zo onheilspellend klinken… Maar nu komt het: deze onontkoombare wetmatigheid van “ijdelheid” (=zinloosheid) is volgens Paulus NIET veroorzaakt door de keuze van het schepsel. “NIET vrijwillig…”.  De diepste reden ligt niet in het eten van de verboden vrucht van het eerste mensenpaar, zoals de doorsnee christen meent. Nee, de Schepper Zelf stelt zich verantwoordelijk. Hij excuseert zich daarvoor ook niet. Dit ondanks de vele verwijten die Hij, begrijpelijk genoeg, ook nu weer naar zijn ‘adres’ krijgt toegestuurd (waar woont Hij eigenlijk?). God is GOD en Hij heeft zo Zijn redenen. Want zoveel is wel duidelijk: de verdrietige zinloosheid die wij waarnemen … dient voor Hem een doel!
Paulus vervolgt:

… in HOOP echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden…

Dus blijft het waar: bij GOD gaat er NOOIT iets mis!

Delen: