GoedBericht.nl logo
English Blog

zeven zeven zeven

07-07-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Het zal u vermoedelijk niet ontgaan zijn dat het vandaag de zevende dag, van de zevende maand van het zevende jaar is.

Van alle getallen in de Bijbel is het getal zeven misschien wel het meest markant. Het begint al in Genesis 1: op de zevende dag had God Zijn werk voltooid en heiligde daarom deze dag. Het zevende jaar is een sabbatsjaar, waarin het land rust kreeg. Na zeven keer zeven (sabbats-)jaren zou het het jubeljaar aanbreken. Na de dag van de eerstelingsschoof van de gersteoogst, moesten zeven sabbaten geteld worden en dan was het ‘wekenfeest’. In Daniël lezen we de voorzegging dat in een termijn van zeventig jaarweken (=zeventig maal zeven jaar) de Messiaanse tijd zou aanvangen. Naäman moest zeven keer kopje onder in de Jordaan. Israël moest zeven dagen lang om Jericho heentrekken en op de zevende dag zeven keer. In ‘Openbaring’ is sprake van zeven gemeenten, zeven zegels, zeven schalen. Enzovoort, enzovoort.

De Tenach, ons Oude Testament, bevat volgens de Hebreeuwse telling tweeentwintig boeken en tesamen met de zevenentwintig boeken van het ‘Nieuwe Testament’, levert dit een totaal op van zeven maal zeven boeken. “De woorden des HEREN zijn zuivere woorden… zevenvoudig gelouterd” (Psalm 12:7). Heel opmerkelijk is het dat de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord ‘zeven’ (seba), ‘verzadiging’ is (b.v. in Lev.25:19 ook zo vertaald). Het getal zeven staat voor volheid, voltooiing en vandaar ook voor verzadiging. Zoals zes het getal van de mens is (denk aan 666, de zesde dag werd de mens ook geschapen), zo is zeven het getal van Hem die al wat Hij aanvangt óók voltooit.

De wereld ontgaat de zeven van volheid en verzadiging, geheel. Logisch, want men kent de God niet Die daarvoor garant staat. De wereld maakt zich zorgen om de toekomst van ‘moeder aarde’. Is het niet typerend dat deze dag, 07-07-07, wereldwijd in het teken staat van het zich zorgen maken om de opwarming van de aarde? Op alle zeven (!) continenten geven beroemde popartiesten concerten om miljarden mensen te bereiken met de boodschap dat de mensheid de klimaatverandering tegen moet gaan. Wat in mijn ogen een gotspe is, omdat de menselijke factor in de opwarming van de aarde, zo goed als nihil is (klik hier). Want klimaatschommelingen zijn een heel natuurlijk verschijnsel. Gedurende de eeuwen rond het jaar duizend was het gemiddeld op aarde nog een paar graden warmer dan het momenteel is. De Noordpool was zelfs ijsvrij! Maar de mens maakt zichzelf graag wijs dat hij heel belangrijk is en hand in hand daarmee gaat het idee dat hij zich zorgen moet maken om de toekomst van de aarde. Volstrekt overbodig, want volgens de Bijbel gaat deze aarde nog gegarandeerd duizend jaar mee. Inderdaad, ik heb het over het aanstaande zevende Millennium.
Gód gaat deze wereld saven… daar denk ik op 7-7-7 graag aan.

P.S. Kort nadat ik deze weblog geschreven had, las ik in de krant dat de organisatie die de wereldwijde concerten organiseert, SOS heet. Save Our Selves. Héél treffend!

Delen: