GoedBericht.nl logo
English Blog

wederkomst binnen 25 jaar?

20-10-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Bottenbley

Baptisten-predikant ds. Bottenbley zorgde deze week voor enige opschudding in de christelijke pers door zijn uitspraak dat hij de wederkomst van Christus binnen (pakweg) 25 jaar verwacht. Hij voert daarvoor ter zake doende en m.i. minder ter zake doende redenen aan. Daar gaat het me nu even niet om.  Wat mij vooral opviel, is dat Bottenbley één van de belangrijkste redenen onvermeld liet.

twee dagen van 2x duizend jaar

De wederkomst zou volgens de profeet Hosea plaatsvinden “na twee dagen”. Waarbij Petrus toelicht dat dit ene ons niet zou ontgaan, nl. dat bij de Here één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2Petr.3:8). Let daarbij op de eigenaardige formulering van Petrus: twee keer één dag en twee keer duizend jaar. Anno 2010 stellen we vast dat we nog slechts pakweg 20 jaar te gaan hebben, alvorens deze termijn van “twee dagen” zal zijn verstreken. Er van uitgaand dat Jezus Christus heenging “naar mijn plaats” (=de hemel; Hosea 5:15) rond het jaar 30AD.

de ontwikkelingen in de wereld

Voor wie de Bijbelse profetie kent en vinger aan de pols houdt wat het huidige wereldgebeuren betreft, weet dat we bijzondere tijden beleven. Eeuwen geleden keken christenen uit naar de 21-ste eeuw omdat dan de grote sabbat, dé zevende dag (=zesduizend jaar na Adam) zou aanbreken. Een man als b.v. Luther heeft zich in deze lijn heel nadrukkelijk uitgelaten. Nu leven we daadwerkelijk in die tijd en vrijwel iedereen lijkt te slapen! Men roept: ‘ach, het kan nog wel duizend jaar duren’. Of: ‘ze hebben al zo vaak voorspellingen gedaan die niet zijn uitgekomen, dus …’.

Zegt hen de actualiteit in het Midden-Oosten niets, waarin alles waarvan de profeten hebben gesproken, weer ‘op kaart gezet wordt’? Denk aan Jeruzalem, Israël, Egypte, Syrië, Libanon, Perzië (Iran), Irak en niet te vergeten Israëls aartsrivaal, de Palestijnen (=Filistijnen). Hebben de gigantische problemen die om een mondiale aard aanpak vragen, hen niets te zeggen? En wat te denken van de razendsnelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatie-technologie die er garant voor staan dat binnen afzienbare tijd, het contante betalingsverkeer zal zijn verdwenen? En dan het feit dat er op dit moment nog nauwelijks privacy-gegevens zijn, die niet in centrale databanken zijn opgeslagen. Hoe lang zal het nog duren dat mensen als paria worden uitgesloten van het economische leven omdat ze weigeren op hoofd of hand ‘gemerkt’ te worden (slot Openbaring 13)?
De chronologische aanwijzingen in de Bijbelse profetie matchen perfect met de zaken die we in de wereld om ons heen waarnemen.

ongevéér tweeduizend…

Zal de wederkomst (even afgedacht van de daaraan voorafgaande wegrukking van de Gemeente) plaatsvinden rond 2030? Dat is niet persé gezegd. Wat ik weet is dat rond die tijd de termijn verstrijkt van de voorzegde twee dagen. Maar betekent dit dat Christus terugkomt, precies na deze tweeduizend jaar, of betreft dit een afgerond getal? Zo ja, hoevéél marge zit daar dan in? Een paar jaar of mogelijk zelfs meerdere deccenia? En wáár zit de marge: naar boven of beneden? Eerder of later?
Van Israël lezen we dat ze de ark door de Jordaan zouden navolgen op een afstand van “ongeveer tweeduizend ellen” (Jozua 3:4). Het kan niet missen dat deze gang van zaken typologisch verwijst naar Israël die haar Messias (de ark) zal navolgen in de weg van dood en opstanding (=doortocht door de Jordaan). Het is dezelfde gedachte als in Hosea 6: de HERE zal terugkeren en Israël na twee dagen doen herleven.
M.a.w. niet alleen staat vast dát de Heer zal terugkeren en dát Israël bij die gelegenheid als natie zal herleven, maar ook wannéér dit zal plaatsvinden. Inderdaad, “ongeveer”, maar dan toch…
Het was inderdaad wat kort-door-de-bocht, maar zo gek is Bottenbley’s uitspraak allerminst.

Delen: