GoedBericht.nl logo
English Blog

water wordt veranderd in …

03-04-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images21

Tien plagen troffen de Egyptenaren door de hand van Mozes. De man wiens naam model staat voor de stenen tafelen met “de tien woorden”. De eerste plaag door Mozes’ hand was dat water werd veranderd in bloed waardoor alles in de Nijl stierf (Ex.7:17,18).

Het eerste teken daarentegen dat Jezus verrichtte (jawel, “op de derde dag”; Joh.2:1) was dat Hij water veranderde in wijn. Hoe groot is het contrast met Mozes! Zoals Johannes in hoofdstuk 1:17 schrijft:

… de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen.

Het oude verbond, “met letters op stenen gegrift” is een bediening van dood en veroordeling (2Kor.3:6-9). Water werd bloed. Door Jezus Christus daarentegen komt leven van de opstanding aan het licht. Geen water dat verandert in bloed maar water dat verandert in wijn. Geen dood maar leven. Geen rouw maar feestvreugde. Geen veroordeling maar genade.

Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard
-Johannes 2:11-

Inderdaad, God bewaart het beste voor het laatst (Joh.2:10)…

Reageer op Facebook

Delen: