GoedBericht.nl logo
English Blog

wat waren de eerste woorden?

11-04-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Wat waren de eerste woorden die Jezus uitsprak op de dag van Zijn opstanding (Matteüs 28:9)?
Volgens de St.Vert: “weest gegroet”;
Volgens de NBG-51: “weest gegroet”;
Volgens de NBV: “… en groette hen”.

Volgens de interlineair (=woord-voor-woord weergave) van ISA luidt de lezing:


Dus: Jezus ontmoette hen, zeggende: verblijdt u!

Laten we met behulp van het genoemde ISA-programma een ‘concordant view’ los op het bewuste Griekse woord (chairete), dan zien we hoe dit in alle andere tien gevallen wordt vertaald (NBG-51, zie laatste kolom).

Let op: 7x “verblijdt u”, 2x “verheugt u”, 1x “weest blijde”. Slechts in Matteüs 28:9 klinkt het magertjes “weest gegroet”. Terwijl juist op deze dag ultiem reden was voor feestvreugde! Jezus verrees als Eersteling uit de doden en had “onvergankelijk leven aan het licht” gebracht. Heel de mensheid ontving op deze dag de garantie dat de dood uiteindelijk, volkomen teniet gedaan zal worden! Het eerste woord dat de Levensvorst dan ook uitsprak, was niet minder dan een jubelklank:
VERBLIJDT U!!!

Delen: