GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is nuttig?

01-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals we gisteren zagen, is de vraag bij de vele keuzes waar we in ons leven als gelovigen voor staan, niet of iets al of niet geoorloofd is. Ons leven wordt niet geregeerd door het principe ‘wet’. Paulus stelt laconiek: “alle dingen zijn geoorloofd” en stelt daar heel andere criteria voor in de plaats.

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
1Korinthe 10:23 

“Strijd over de wet” is aan een gelovige niet besteed. De vraag is altijd: is het nuttig?  Nuttig in welke zin en met het oog waarop? Die vraag wordt beantwoordt in het tweede deel van bovenstaand vers. Nuttig is alles wat opbouwt. Het werkwoord ‘opbouwen’ (oikodomeo = huisbouwen) houdt verband met het werk dat God vandaag in het verborgene doet: de bouw van het huis van God, de ekklesia. Overal waar Gods Woord klinkt en mensen worden uitgeroepen, vinden we de ekklesia (=uitroepsel). Nuttig is alles wat de opbouw van die ekklesia dient. Ieder ander belang  is daaraan ondergeschikt. Paulus zelf was een toonbeeld van zo’n levenstijl en illustreert dit in hoofdstuk 9. Hij was vrij om al of niet Joods te leven (9:20), al of niet een beroep te doen op financiële support (9:12), al of niet vlees te eten dat aan de afgoden was geofferd (9:22; 8:8), enz. Maar die vrijheid was geen doel maar middel.

Alles doe ik terwille van het Evangelie.
1Korinthe 9:23

Dat is nuttig: de bouw van de ekklesia, “de tempel Gods” (1Kor.3:17).

 


Delen: