GoedBericht.nl logo
English Blog

alles is geoorloofd…

31-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Uit de eerste brief die de apostel Paulus aan de ekklesia in Korinthe schreef, kunnen we opmaken dat het daar zeer losbandig aan toeging. In hoofdstuk 5 schrijft hij over hoererij onder hen, die zelfs onder de natien ongehoord was: een man die een verhouding heeft met zijn vaders vrouw (5:1). Men was zelfs trots op deze tolerantie (5:2). Het motto van de Korinthiërs was: “alles is geoorloofd” (6:12; 10:23) hetgeen Paulus hen inderdaad zélf had onderwezen (zie ook Rom.14:14). Tóch was het beroep op Paulus’ onderwijs misplaatst. Want Paulus leerde:

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
1Korinthe 10:23

De Korinthiërs gingen aan de haal met een halve waarheid. Zij waren slechts geïnteresseerd of iets geoorloofd was, ja of nee. Hoe losbandig men ook is, dit getuigt van een wettische levensinstelling. Want een gelovige die staat in de vrijheid (Gal.5:1) wordt totaal niet geregeerd door de vraag of iets geoorloofd is. Die vraag is op voorhand al beantwoord. Waar het om gaat is de vraag: is het nuttig? Bouwt het op? Is het tot eer van God? (1Kor.10:31).

 

 

Delen: