GoedBericht.nl logo
English Blog

was God dood???

03-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_1

Bram van der Beek wordt algemeen beschouwd als één van de meest vooraanstaande Nederlands theologen. Zaterdag j.l. schreef hij in het Nederlands Dagblad een column over ‘stille zaterdag’. Hij schreef over deze dag het volgende:

… het is de dag dat de Schepper onder de aarde was. Hij is dood en begraven. Hij staat zelfs niet meer boven aarde. Zelfs dat is voorbij. Dat wordt niet gezegd van Jezus als mens, maar van Jezus als God. De Schépper is onder de aarde.

Wat van der Beek hier beweert is een ijzeren consequentie van de leer van de drie-eenheid.
Jezus is God;
Jezus was dood;
dus: God was dood.
In de logica noemt men zo’n onontkoombare conclusie een syllogisme. Voorwaarde voor de geldigheid ervan is dat de premisse deugt, nl. dat Jezus God is. Als beeldspraak klopt dit ook (want de Zoon is het Beeld van God; Kol.1:15)), maar in de letterlijk zin uiteraard niet. Geen bijbelschrijver zou zo’n idee in z’n hoofd hebben gehaald, want het is een regelrechte ondermijning van het fundament der fundamenten: het monotheïsme (“de enige God”; 1Tim.1:17). “Er is één God, de Vader”, schrijft Paulus (1Kor.8:6). En elders: “want er is één God en één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus” (1Tim.2:5). Trouwens, Jezus zelf sprak zijn Vader aan als “de enige waarachtige God” (Joh.17:3).

In het bovenstaand citaat van van der Beek treedt de dwaasheid van de orthodoxe leer wel erg duidelijk aan het licht. Toen Jezus dood was, lag God volgens professor van der Beek in het graf. Dat is niet minder dan theologische blasfemie! Stelt u zich voor: de onvergankelijke, levende GOD… was dood?!? Wie hield die drie dagen dan de schepping in stand, zou u denken? En wie wekte Jezus dan op? En ook hier is het orthodoxe antwoord weer even fout als onlogisch. Jezus zou zichzelf hebben opgewekt… “Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht”, zegt een lied, maar het is nonsens.  Zou Hij zichzelf hebben opgewekt, dan was Hij trouwens ook niet echt dood.

De Bijbelse leer daarentegen is unaniem logisch en helder in haar getuigenis: het was GOD die Jezus, zijn Zoon, uit de doden opwekte. Zou GOD dat niet hebben gedaan, dan was Jezus nog steeds dóód geweest.

… GOD evenwel heeft Hem opgewekt…
Hand.2:24

… GOD heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
Hand.3:15

GOD heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan…
Hand.3:26

… Hem heeft GOD ten derden dage opgewekt …
Hand.10:40

Maar GOD heeft Hem uit de doden opgewekt;
Hand.13:30

… een man, die HIJ (= GOD) aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.
Hand.17:31

… ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft…
Rom.4:24

… gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader
Rom.6:4

… uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus…
1Thes.1:10

Enzovoort, enzovoort

Als Jezus zelf God zou zijn, hoe kan men dan van harte geloven dat GOD zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt? De Zoon had de Vader dan immers helemaal niet nodig! Ziet u wat er met de orthodoxe leer op het spel wordt gezet?!

Want indien gij (…) met uw hart gelooft, dat GOD Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden…
Rom.10:9

 ————————————

Zie ook: tóch opgestaan uit eigen kracht?

Reageer op Facebook

Delen: