GoedBericht.nl logo
English Blog

moet dat nou?

06-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Iemand stuurde me deze week een statistiekje op over de rol van het werkwoord ‘moeten’ in Bijbelvertalingen. Ik had daarover een paar opmerkingen gemaakt tijdens een studie. Het lijstje kwam hier op neer:

In de Staten Vertaling (editie Jongbloed): 130 keer.
In de NBG-51 vertaling: 611 keer. Bijna 5 keer zoveel!
De NBV:  2277 keer. Ongeveer factor 17 t.o.v. de Staten Vertaling!

Een opvallend fenomeen: hoe moderner de vertaling, hoe meer er moet. De Hebreeuwse Bijbel kent eigenlijk geen strikt equivalent voor het werkwoord ‘moeten’ en als het gaat om de Griekse Geschriften: er is inderdaad een woord met die betekenis ( Strong 1163), maar dat komt slechts 48 keer voor (“moest de Christus niet lijden…?”, enz.).

Hieronder een drietal willekeurige voorbeelden van Schriftplaatsen waar de NBV of NBG-51 ten onrechte het werkwoord ‘moeten’ gebruikt:

(SV) Rom. 12:2
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds…

versus (NBV) Rom. 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen….

(SV) Kol. 3:8
Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid…

versus (NBG) Kol. 3:8
Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid…

(SV) 1Tim.2:11
Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

versus (NBG) 1Tim. 2:11
Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten…

En zo zouden er vele honderden voorbeelden te geven zijn. Moderne vertalingen hebben de reputatie zoveel vrijer te zijn t.o.v. de ouderwetse vertalingen. Niet dus. Er moet aantoonbaar juist steeds meer!

Samenkomsten van gelovigen mogen (!) plaatsen zijn van waarachtige ont-moet-ing. Waar men elkaar attendeert op de waarheid die vrijmaakt. Waar men in de vrijheid staat en zich  ook geen slavenjuk laat opleggen. Waar men wordt gewezen op Hem, die allen die vermoeid en belast zijn, rust geeft. Op Degene die zegt: sta op, neem je matras (=rust!) op, en wandel!

 

Reageer op Facebook

Delen: