GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom zou ik geloven als…?

26-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Eén van de meest gehoorde bezwaren tegen “de hoop van het Evangelie” luidt: waarom zou ik geloven als God tóch de Redder van alle mensen is? Ook tijdens de uitzending van afgelopen dinsdag op GrootNieuwsRadio kwam dit bezwaar weer langs. Het is een typisch godsdienstig struikelblok. Als God de Redder is van alle mensen, dan is dat voor iedereen fantastisch nieuws, behalve voor degenen die menen een exclusief recht daarop te kunnen claimen. Dat is de eigengerechtigheid van de christelijke religie (vergl. Rom.9:30-10:3).

De ‘seculiere’ wereld haalt de schouders op over de boodschap van de opgestane Christus. Het is dwaasheid in hun oren. Denk maar aan de reacties die Paulus te horen kreeg n.a.v. zijn toespraak op de Areopagus in Athene (Hand.17:32,33). Maar ronduit vijandschap werd Paulus’ deel als hij het Goede Bericht bracht in een orthodox-godsdienstige setting. Waarom? De genade Gods die hij bekendmaakte staat haaks op werken (Rom.4:4; 11:6). Het Evangelie is geen voordelig aanbod. Het is een blijde mededeling.
NIET: God wordt jouw Redder mits jij…
MAAR: de levende GOD is jouw Redder!

Christenen reageren keer op keer ontsteld: ‘waarom zouden we het Evangelie vertellen als God toch iedereen redt?’ Hoeveel reacties in deze trant ontving ik niet na de genoemde uitzending?! Maar wat een drogreden! Want het Evangelie IS nu juist de boodschap dat Hij de Redder is van alle mensen. Het vertelt dat Christus Jezus de prijs voor allen betaalde (1Tim.2:6) en dat daarom iedereen Zijn eigendom is (Rom.10:12). Het Evangelie proclameert dat Christus Jezus de dood teniet doet (2Tim.1:10; 1Kor.15:26). Daarom is het een leugen als vanaf kansels wordt gewaarschuwd voor een ‘nimmer eindigende dood’. Men kan Pasen vieren wat men wil, maar zo’n waarschuwing staat diametraal op het Evangelie.

Paulus schreef aan de Korinthiërs (1Kor.1:23,24) dat het Evangelie dat hij predikte voor heidenen een dwaasheid is, en voor Joden, orthodox-godsdienstig als ze waren, een aanstoot. Maar voor hen die geroepen zijn, is het de kracht Gods en de wijsheid Gods!

 

Delen: