GoedBericht.nl logo
English Blog

vredesregeling voor Jeruzalem

16-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

vrede en geen gevaar
Een deel van de laatste studiedag (zondag j.l.) ging over o.a. de dag des Heren, die volgens Paulus de gelovigen niet zou overvallen als een dief in de nacht. De reden daarvoor is, zo betoogt de apostel in 1Thessalonika 5, dat wanneer iedereen zal roepen “vrede, vrede en geen gevaar”, de gelovigen zullen weten wat er in werkelijkheid op handen is. Zij zijn immers op de hoogte van “de tijden en gelegenheden”. Paulus refereert met de bejubelde vrede aan de eerste drieëenhalf jaar in de laatste jaarweek, waarover Daniël 9 spreekt. Een vredesverdrag zal worden bekrachtigd met betrekking tot “uw volk” (=Joodse volk) en “uw heilige stad” (=Jeruzalem). Wat al sinds 1948 onmogelijk lijkt, zal t.z.t. worden gerealiseerd: een vredesregeling voor het Joodse volk en de status van Jeruzalem als “heilige stad”. De vrede en voorspoed die dit tot gevolg zal hebben, zal de massa van de mensen in een roes brengen: dit is de de geprofeteerde messiaanse tijd…

offerdienst op het tempelplein
Er is nóg iets bijzonders met deze toekomstige (schijn-)vrede in Jeruzalem. Ook de joodse offerdienst (“slachtoffer en spijsoffer”) op de heilige plaats, zal in ere worden hersteld. Een vurig Joods verlangen zal in vervulling gaan. Probeert u zich eens voor te stellen wat het voor b.v. de talloze ‘harediem’ in het Joodse land moet betekenen, wanneer zij eindelijk in de gelegenheid zullen worden gesteld om alle Mozaïsche plichten i.v.m. de offerdienst, te volbrengen! Voor hen is het wachten slechts op het ‘groene licht’ van de regeringsleiders. Alles wat nodig is (bouwmaterialen, gereedschap, kleding, offerbenodigdheden, etc.) ligt van hun kant al ruimschoots klaar om  per direct in gebruik te worden genomen.

euforie…
Het is in de euforie die in die dagen zal heersen, dat de ekklesia (het lichaam van Christus), haar laatste dagen op aarde zal doorbrengen. Terwijl echter voor Israël en Jeruzalem een plotseling verderf  zal losbarsten, zal direct daaraan voorafgaand, de ekklesia worden geëvacueerd (lees: weggerukt).

Delen: