GoedBericht.nl logo
English Blog

vooroordelen en eindoordeel

07-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

In Openbaring 20 wordt het indrukkende tafereel beschreven van de Grote Witte Troon waar hemel en aarde wegvluchtten en waar alle doden zullen verschijnen, die geen deel hadden aan de eerste opstanding (vóór de duizend jaren; 20:5). Alles zal daar openbaar worden. Alle werken, goed en kwaad, komen aan het licht. Daar zal de ‘film’ van het aardse leven worden getoond. Niets verhullend. Er behoeft niet te worden gediscussieerd want de feiten zullen voor zich spreken.

Meer dan eens waarschuwt de Schrift om een oordeel uit te spreken over zaken die we niet kennen. Het is zo gemakkelijk te oordelen over andere mensen en situaties en zelfs over onszelf, zonder dat we de achtergronden en alle ins en outs daarvan werkelijk kennen. Zonder dat we het totale plaatje overzien. Pas het eindoordeel zal aantonen hoezeer onze oordelen nu, vóór-oordelen bleken. En met hoeveel oordelen over anderen, veroordelen we in feite niet onszelf?

Jezus zei in de Bergrede:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;  want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
-Matteus 7:1,2-

Het gericht zoals beschreven in Openbaring 20 vindt plaats bij een Grote Witte Troon. Is die kleur niet veelzeggend? Wat daar getoond zal worden is de zuivere waarheid, die ook niemand zal betwisten. Juist de waarheid die dan niet langer ten onder gehouden zal kunnen worden, zal alles corrigeren. En reken maar dat die waarheid dikwijls hard en pijnlijk zal zijn.  Paulus schrijft i.v.m. de “dag… van onthulling van het rechtvaardig oordeel van de GOD” (Rom.2:5) in vers 9:

Verdrukking en benauwdheid zal komen over iedere menselijke ziel die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek…

Voor de “verdrukking en benauwdheid” waarvan hier sprake is, zijn geen martelwerktuigen nodig. Het alles onthullende licht van GOD is voldoende om alles te richten. Vergeet ook niet dat Degene die hier op de Troon zit (Joh.5:22), ooit Zichzelf gaf tot een losprijs van allen die daar voor Hem staan (1Tim.2:6). Daarmee is de uitkomst van redding, verzoening, rechtvaardiging en levendmaking van allen, op voorhand gegarandeerd (1Tim.4:10; Kol.1:20; Rom.5:18; 1Kor.15:22). Maar alles op GODS tijd. Eerst zal de mens ontdekt moeten worden aan zichzelf en beseffen wie hij is in het licht van de Almachtige GOD.

GOD laat niet varen de werken van Zijn handen. Juist daarom oefent Hij gericht. Alles gaat Hij rechtzetten en terecht brengen!

Reageer op Facebook

Delen: