GoedBericht.nl logo
English Blog

voor de prijs gaan!

17-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

VRAAG:
Wat bedoelt Paulus  in 1Korinthe 9:23-27 met het lopen in de renbaan en het behalen van de prijs?

ANTWOORD:
Paulus betoogde in het  voorgaande dat hij voortdurend er op uit is anderen te winnen (9:20-22), d.w.z. te bereiken met het Goede Bericht. Gaan geloven is voor Paulus geen finish maar de start van een renbaan. Met als doel het behalen van de prijs (9:24). Atleten ontzeggen zich in alles voor het behalen van een vergankelijke erekrans of medaille. Maar Paulus gaat voor een onvergankelijke erekrans (9:25). Wat is deze erekrans? In het licht van de context is het niet moeilijk deze vraag te beantwoorden. De erekrans (Gr. stephanos) bestaat uit degenen die worden gewonnen door het Evangelie. Dát is het onderwerp van dit gedeelte. Ook elders spreekt Paulus op deze wijze over de erekrans.

Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans (Gr. stephanos) voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij?
1Thessalonika 2:19 

Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon (Gr. stephanos)
Filippi 4:1

erekrans = mensen
De erekrans bestaat dus uit mensen die gewonnen zijn door het Evangelie. Let op: niet gewonnen door ons. Dat zou mensenwerk zijn. Het Evangelie zélf “is een kracht Gods…” (Rom.1:16). Paulus grote drijfveer is: deelhebben aan het Evangelie (9:23), d.w.z. het Goede Bericht delen en zó anderen te winnen (9:22). Hij roept de Korinthiërs op om voor diezelfde prijs te gaan. “Loopt dan zó dat gij die behaalt” (9:24).

wedstrijd
Het leven is voor Paulus geen picknick maar een wedstrijd. “Wie aan een WEDSTRIJD deelneemt beheerst zich in alles…” (9:25). Hetzelfde (grond-)woord gebruikt Paulus in zijn ‘mission statement’:

Want hiertoe arbeiden en STRIJDEN wij, dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen.
1Timotheüs 4:10

Hoe zouden mensen dit kúnnen geloven als ze het niet te horen krijgen? (Rom.10:14).

introvert…
Veel gelovigen en geloofsgemeenschappen leven een introvert bestaan. In zichzelf gekeerd. Misschien wel heel ‘geestelijk’: gericht op het eigen geestelijke welzijn of dat van de eigen geloofsgemeenschap. Maar voor Paulus is men dan gediskwalificeerd (NBG: afgewezen; 9:27) voor de renbaan. Het doel van ons leven is: het Goede Bericht te delen, opdat anderen GEWONNEN worden.
Dát is gaan voor de erekrans!

Delen: