GoedBericht.nl logo
English Blog

vloeken

17-08-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Dezer dagen werd op het forum de vraag gelanceerd wat de Goedbericht-site heeft met de Bond tegen het Vloeken. Het antwoord daarop kan kort zijn: niet veel. Ik beschouw het als onze Bijbelse roeping om als sterren in de nacht, ons licht te laten schijnen (Filp.2:15). Maar het behoort niet tot onze taak (en trouwens ook niet tot onze competentie) om de duisternis te verdrijven. Dat laatste zal pas gebeuren, als de Zon der gerechtigheid over enige tijd over deze wereld zal opgaan. Tot die tijd leven we in een wereld waar het duister is. Het zij zo.
Dit nog helemaal afgezien van het feit dat acties tegen het vloeken per definitie averechts uitwerken. Juridische procedures starten tegen b.v. een conferencier die Gods Naam door het slijk haalt, heeft niet alleen maar geen zin: hij zal er alleen maar meer door gaan vloeken.

Overigens, de Bond tegen het vloeken zou het beter wat dichter bij huis kunnen zoeken: bij het vloeken in de kerk. Waar al te vaak een vervloekt evangelie van de kansel wordt gepredikt (zie Paulus in Galaten 1). Een ‘evangelie’ waarin God verdo(e)mt*. In de wereld roept men (ondoordacht) ‘G.d verd…!’. Maar vanaf orthodoxe kansels wordt het gepredikt en onderwezen!
Van wie heeft de wereld eigenlijk vloeken geleerd?

* Koenen woordenboek:
verdoemen: voor eeuwig veroordelen, naar de hel verwijzen

Delen: